Hore

Dve tváre jedného sveta (metodická príručka)

Do slovenčiny preložená a na naše pomery adaptovaná holandská príručka UNICEF Škola v krabici je venovaná žiakom prvého stupňa základnej školy. Publikácia je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť „Škola u nás a tam“ oboznamuje žiakov s právom na vzdelávanie a zároveň približuje školu v Ugande, druhá časť sa v nadväznosti na prvú časť pýta „Prečo chodiť do školy?“ Túto otázku si kladú deti tak na Slovensku, ako i v Ugande. V tretej časti „Škola volá“ sa deti dozvedia, aké problémy trápia deti v Afganistane a v štvrtej časti „Prečo je dobré, že aj dievčatá môžu chodiť do školy“ sa príručka venuje právu na vzdelanie pre všetky deti. Príručku stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

škola v Afganistane
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť