Hore

Dve tváre jedného sveta (metodická príručka)

Do slovenčiny preložená a na naše pomery adaptovaná holandská príručka UNICEF Škola v krabici je venovaná žiakom prvého stupňa základnej školy. Publikácia je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť “Škola u nás a tam” oboznamuje žiakov s právom na vzdelávanie a zároveň približuje školu v Ugande, druhá časť sa v nadväznosti na prvú časť pýta „Prečo chodiť do školy?” Túto otázku si kladú deti tak na Slovensku, ako i v Ugande. V tretej časti „Škola volá” sa deti dozvedia, aké problémy trápia deti v Afganistane a v štvrtej časti „Prečo je dobré, že aj dievčatá môžu chodiť do školy” sa príručka venuje právu na vzdelanie pre všetky deti. Príručku stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

škola v Afganistane
Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály