Hore

Obrysové (slepé) mapy. Kde ich nájsť a ako ich využiť?

Význam využitia máp v geografii asi netreba bližšie vysvetľovať. Geografia bez mapy je ako párok bez horčice. Jednou z najdôležitejších úloh geografie je naučiť žiakov čítať mapy, rozumieť im a mať k ním pozitívny vzťah. Tak ako aj množstvo iných vecí, aj mapy sa s technologickým rozvojom a nástupom internetu zmenili. Dnešná generácia sa stretáva už prevažne s digitálnymi mapami a na tie papierové sa začína pomaly pozerať ako na relikt z čias, keď ešte partizáni chodili lesmi Veľkej Fatry.

Každý z vás asi pozná zaužívaný pojem „slepá mapa“. Podľa mojich zistení môžeme ľudí rozdeliť do dvoch základných kategórií, tých ktorí slepé mapy milujú a tých, čo ich z hĺbky duše nenávidia. Osobne sa síce prikláňam k termínu „obrysová mapa“, ani zmena pomenovania však nemení nič na podstate. Aktivity s obrysovými mapami sú dôležité, pretože práca s nimi rozvíja priestorové myslenie a vôbec, všetci sa asi zhodneme, že je na smiech, alebo skôr do plaču, keď podľa prieskumov nevie tretina Američanov na mape sveta ukázať Perzský záliv a pätina nelokalizuje ani USA. Obrysové mapy použiteľné priamo na hodinách geografie nachádza učiteľ najčastejšie v pracovných zošitoch alebo si ich kopíruje zo starostlivo roky ochraňovaných papierov. Ak sa tie náhodou stratia, učiteľ má problém a jeho vlasy začínajú blednúť viac, ako písmená na starých spisoch. Dnes máme našťastie už iné, bohatšie možnosti obrysových máp s ktorými sa vás posnažím v najbližších riadkoch oboznámiť.

Začnime od klasických obrysových máp, ktoré pre žiakov učiteľ vopred pripraví prefotením príslušného množstva. Ak ste si dodnes roky uchovávali vami pracne pripravené mapky, pokojne ich môžete zrecyklovať. Zoznámte sa s fantastickým zdrojom obrovského množstva tematických slepých máp na webe d-maps.com. Ďalším výborným zdrojom obrysových máp je web hist-geo.co.uk. V prípade, že hľadáte obrysové mapy so súradnicovou sieťou, dobrým zdrojom môže byť aj zbierka týchto máp

pracovný list Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Najnovším prírastkom medzi zdroje kvalitných obrysových máp je aj český mapový vydavateľ Kartografia Praha. Na webstránke ponúka k stiahnutiu zdarma množstvo obrysových má pre školský využitie.

Na webe nájdete obrysové mapy pre všetky svetadiely, oblasti, regióny a štáty sveta, pričom len pri Slovensku si môžete vybrať z niekoľkých desiatok máp, z ktorých si vyberiete presne to, čo potrebujete (d-maps.com). Mapu stiahnete alebo skopírujete a jednoducho vložíte do dokumentu vo Worde alebo prezentácie v PowerPointe. Po nastavení požadovanej veľkosti (niekedy stačí mapka veľkosti polovice A4, niekedy je lepšie mapka na celú veľkosť papiera) a prípadných potrebných úpravách (označenie geografických prvkov číslami, vpísanie zadania úloh k mape atď.) jednoducho vytlačíte svoj výtvor a hor sa s mapkami na hodinu potešiť alebo vystrašiť vašich žiakov.

slepá mapa Afrika

Osobne využívam obrysové mapy nielen v tlačenej podobe, ale najmä ako súčasť písomiek sa mi osvedčilo ich nasvietenie cez dataprojektor s vopred vyznačenými geografickými prvkami, ktoré majú žiaci správne pomenovať. Odpadá tak nutnosť tlače veľkého množstva máp a spotreba papiera a toneru, čo je niekedy v školách neraz spojené so škrípaním zubov kolegov alebo vedenia.

Okrem obrysových máp vo svojej tradičnej papierovej podobe, by dnes bolo hriechom nevyužiť možnosti, ktoré nám ponúka internet, kde môžete nielen nájsť množstvo interaktívnych mapových hier, ale dokonca si jednoducho a rýchlo vytvoriť svoje vlastné podľa potreby. Veľkou výhodou interaktívnych online obrysových máp je fakt, že žiaci okamžite vedia, či sú ich odpovede správne, po dokončení hry vidia svoju úspešnosť v percentách a dokonca sa môžu porovnávať so všetkými hráčmi, ktorí už hru odohrali. Byť prvým je vždy motivačným faktorom. Jednoduché mapové hry si môžete vytvoriť napr. pomocou Purpose Games.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť