Hore

Chňap! Kartová hra na opakovanie učiva (+ vytvorená hra k Afrike)

Opakovať a fixovať učivo sa dá rôznymi hravými aktivitami, ktorých princíp je opísaný aj na tomto webe. Nedávno som objavil jednoduchú kartovú hru, o ktorej využití som v slovenských didaktických vodách ešte nepočul. V angličtine sa volá Snap a dôkazom toho, že sa dá využiť aj v geografii je táto komerčne predávaná verzia.  Ak chcete skúsiť niečo, čím by ste svojich žiakov prekvapili a využili ich záľubu v kartových hrách, potom táto aktivita stojí za vyskúšanie. Do slovenčiny som ju prekrstil na Chňap a práve toto citoslovce bude pri jej hraní kľúčové. Pri úspechu v hre nie je dôležité mať len vedomosti a vedieť ich dať do súvislostí, ale aj rýchlosť a v neposlednom rade aj kus šťastia.  

Opakovať a fixovať učivo sa dá rôznymi hravými aktivitami, ktorých princíp je opísaný aj na tomto webe. Nedávno som objavil jednoduchú kartovú hru, o ktorej využití som v slovenských didaktických vodách ešte nepočul. V angličtine sa volá Snap a dôkazom toho, že sa dá využiť aj v geografii je táto komerčne predávaná verzia.  Ak chcete skúsiť niečo, čím by ste svojich žiakov prekvapili a využili ich záľubu v kartových hrách, potom táto aktivita stojí za vyskúšanie. Do slovenčiny som ju prekrstil na Chňap a práve toto citoslovce bude pri jej hraní kľúčové. Pri úspechu v hre nie je dôležité mať len vedomosti a vedieť ich dať do súvislostí, ale aj rýchlosť a v neposlednom rade aj kus šťastia.

Čo to je?

Chňap je kartová hra, pri ktorej majú hráči za úlohu spájať logické dvojice kariet. Cieľom hry je získať všetky karty. Vyhráva hráč, ktorému sa to podarí ako prvému. Hra je určená pre 2 až 6 hráčov a štandardná hracia sada obsahuje 52 kariet (26 dvojíc).  Pri využití hry pre celú triedu je preto potrebné rozdeliť žiakov na 5-6 členné skupinky a pre každú z nich mať pripravenú sadu kariet. Téma hry môže byť ľubovoľná a je len na vás, pre ktoré učivo, alebo tematický celok ju spracujete. Šablónu na rýchlu a jednoduchú tvorbu vlastnej hracej sady si môžete stiahnuť tu. Stačí len vložiť do prázdnych kartičiek vami želaný obsah, vytlačiť a môžete hrať.

Ako hrať?

Rozdeľte žiakov do 5 až 6 členných skupín. Každá z nich bude hrať samostatne. Najvhodnejšie je spojiť dve školské lavice tak, aby si hráči jednej skupiny posadali okolo nich. Dbajte na to, aby boli karty v sade pred začiatkom hry dostatočne premiešané. Každému hráčovi rozdajte približne rovnaký počet kariet tak, aby bolo medzi nich rozdaných všetkých 52 kariet. Ak sa stane, že niektorí z hráčov budú mať kariet viac, nevadí, niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Hráči si uložia svoje kartičky na kôpku pred seba tak, aby v nej boli obrátené nadol. Vrchné strany kartičiek sú prázdne, alebo majú jednotnú potlač, ak sa ich rozhodnete takýmto spôsobom okrášliť.  Na fotografii nižšie vidieť príklad takýchto kartičiek na tému Afrika.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť