Hore

Korene – rodinné dejiny a geografia (mapová aktivita)

Ciele: Žiaci si pomocou rodinných príslušníkov zostavia rodokmeň svojej rodiny (rodinné dejiny), vytvoria prehľadnú mapu svojich predkov aj súčasných rodinných príslušníkov (rodinná geografia), spoznajú svoje rodinné korene a geografické rozmiestnenie rodinných členov.

Odporúčaný ročník:  5. a 9. ročník ZŠ, 1. a 3. ročník gymnázií 

Vyučovacie predmety: dejepis, geografia, občianska náuka, regionálna výchova (prierezová téma)

Téma: priestor a čas, rodinné dejiny (dejepis), mapa, geogr. obyvateľstva a geogr. Slovenska (geografia) 

Čas: mesiac, 3 mesiace, polrok (závisí od šírky a hĺbky spracovania, motivácie žiakov a časových možností)

Obsahový štandard: rodinný album, fotografia, generácia, rodostrom, historické pramene (písomné, obrazové, hmotné), mapa, vysťahovalectvo, prisťahovalectvo, stretávanie kultúr (dejepis), mapa, obsah mapy, obyvateľstvo Slovenska (geografia)

Výkonový štandard: zaznamenať rozprávanie rodinných príslušníkov o minulosti, rozlíšiť jednotlivé generácie vo svojej rodine​, zostaviť obrazový materiál o pohybe ľudí v minulosti a prítomnosti, identifikovať premeny vidieka a mesta (dejepis), vytvoriť (digitálnu) mapu, vyhľadať ​a spracovať potrebné informácie (geografia)

Pomôcky: vytlačená alebo nakreslená mapa potrebného územia vo veľkom formáte (aspoň A3), prípadne online nástroj na tvorbu máp (napr. Google Maps), rodinné fotografie, zápisky s informáciami o rodinných príslušníkoch

Svadba v horehronskej obci Beňuš. Zdroj: Slovensko na historických fotografiách (http://bit.ly/2aDqof7)

Ciele: Žiaci si pomocou rodinných príslušníkov zostavia rodokmeň svojej rodiny (rodinné dejiny), vytvoria prehľadnú mapu svojich predkov aj súčasných rodinných príslušníkov (rodinná geografia), spoznajú svoje rodinné korene a geografické rozmiestnenie rodinných členov.

Odporúčaný ročník:  5. a 9. ročník ZŠ, 1. a 3. ročník gymnázií

Vyučovacie predmety: dejepis, geografia, občianska náuka, regionálna výchova (prierezová téma)

Téma: priestor a čas, rodinné dejiny (dejepis), mapa, geogr. obyvateľstva a geogr. Slovenska (geografia)

Čas: mesiac, 3 mesiace, polrok (závisí od šírky a hĺbky spracovania, motivácie žiakov a časových možností)

Obsahový štandard: rodinný album, fotografia, generácia, rodostrom, historické pramene (písomné, obrazové, hmotné), mapa, vysťahovalectvo, prisťahovalectvo, stretávanie kultúr (dejepis), mapa, obsah mapy, obyvateľstvo Slovenska (geografia)

Výkonový štandard: zaznamenať rozprávanie rodinných príslušníkov o minulosti, rozlíšiť jednotlivé generácie vo svojej rodine​, zostaviť obrazový materiál o pohybe ľudí v minulosti a prítomnosti, identifikovať premeny vidieka a mesta (dejepis), vytvoriť (digitálnu) mapu, vyhľadať ​a spracovať potrebné informácie (geografia)

Pomôcky: vytlačená alebo nakreslená mapa potrebného územia vo veľkom formáte (aspoň A3), prípadne online nástroj na tvorbu máp (napr. Google Maps), rodinné fotografie, zápisky s informáciami o rodinných príslušníkoch


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť