Hore

Príbeh rieky Hron (aktivita)

Učivo o vodstve Slovenska môžete okrem pracovného listu Ktorá rieka sa kam vlieva a pátraním po príčinách povodní, spestriť aj krátkou aktivitou Príbeh Hrona. Žiaci v nej majú za úlohu (v skupinách) zoradiť fotografie a opisy vybraných častí rieky Hron v správnom poradí od prameňa po ústie. Cvičenie prepája geografiu 5. ročníka s poznatkami žiakov z Vlastivedy, v ktorej sa venovali aj geografii Slovenska. Samozrejme, cvičenie môže byť aj inšpiráciou pre vytvorenie vlastného príbehu vami vybranej (bližšej) rieky podľa použitej šablóny. Doplniť ju môžete o zaujímavé videá s leteckými zábermi rieky Hron. Aktivitu si stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii