Hore

Tvorba mapy v Scribble Maps

Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. Vedieť mapu vyhľadať, čítať, pracovať s ňou, analyzovať jej obsah a interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa nej v neznámom prostredí, tvoria základ geografického myslenia a vzdelávania.

Citácia z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre geografiu, ktorú ste si prečítali v perexe, nie je pri tomto článku náhodná. Vychádza z nej, že práca s digitálnymi mapami by mala byť súčasťou školského geografického vzdelávania. Pod prácou, samozrejme, rozumieme aj tvorbu takejto mapy. Najrozšírenejším nástrojom k tvorbe jednoduchých online máp sú Google mapy alebo Google Earth. Návody a inšpirácie na prácu s nimi nájdete na tomto odkaze

Z hľadiska školského využitia sa ukazuje byť najmä pri mladších žiakoch výhodným využitie alternatívneho nástroja v podobe Scribble Maps. Dôvodom je najmä jeho jednoduchosť, intuitívnosť pracovného prostredia a vizuálne čisté mapové výstupy. 

Pomocou online nástroja Scribble Maps je možné do mapy značiť nielen bodové prvky (piny), ako to poznáme z prostredia Google Maps, ale aj čiary a plochy ľubovoľných tvarov. Pomocou nich dokážeme merať dĺžku vzdialeností a rozmery plôch. Plochami s nastavenou výplňou s vysokou priehľadnosťou môžete prehľadne značiť rôzne územia. Zaujímavou súčasťou Scribble Maps je možnosť písať text a vkladať obrázky priamo do mapy. Pri mapových prvkoch je samozrejmosťou možnosť výberu z veľkého množstvo ikon, ktorými budú dané prvky na mape vyznačené.

Každému prvku je možné pridať krátky opis, vložiť doň fotografiu, alebo dokonca video z Youtube. Jednoduché vkladanie multimediálneho obsahu v Scribble Maps pomáha žiakom tvoriť obsahovo zaujímavé a pútavé interaktívne mapy. O to viac, že na výber máte nadpriemerné množstvo rôznorodých mapových podkladov, nielen od Google, ale aj od ESRI, Mapbox a OpenStreet Map.

Na to, aby žiaci v Scribble Maps začali pracovať, nemusia byť na webstránke ani zaregistrovaní. Po spustení webstránky stačí kliknúť na tlačítko Create your map now a okamžite ste v režime tvorby novej mapy. Mapa sa ukladá cez Menu a Save map. Je však potrebné zapamätať si map ID a password, alebo si uložiť adresu Edit link. Niektorí z vás istotne ocenia aj možnosť exportovať  v Scribble Maps vytvorené mapy do súborov kml, cez ktoré je možné tieto mapy následne otvoriť aj v prostredí Google Earth. 

Krátky návod predstavujúci základy práce v Scribble Maps si pozrite vo videu nižšie. Podrobnejšie textové návody nájdete na spodku webstránky pod názvom How Scribble Maps Can Help…

Ako môže vyzerať mapa, ktorú si vy, alebo vaši žiaci v Scribble Maps vytvoríte, si môžeme ukázať na mape, ktorú som spravil ako pokus v priebehu niekoľkých minút. Na mape môžete vidieť vyznačené štyri mapové prvky v podobe ikoniek, jednu plochu (mestský park), čiaru (trasu zo sídliska do mesta), vloženú fotografiu (zimný štadión) a text (názov mesta). Aj na náhľade tejto mapy venovanej Banskej Bystrici je vidieť, že som pri nej použil netradičnú kreslenú podkladovú mapu z ponuk MapBox.

Scribble Maps geografia

Ako sa dá Scribble Maps využiť?

  • Tvorba netradičných poznámok v podobe mapy, na ktorú sa vyznačia všetky najdôležitejšie informácie z daného učiva alebo tematického celku. Ako príklad takejto mapy môže poslúžiť táto mapa.
  • Aktívne učenie sa žiakov cez samostatnú alebo skupinovú tvorbu mapy na vybranú tému. Žiaci 5.ročníka dostanú za úlohu nájsť, vyznačiť a opísať základné tvary zemského povrchu, najkrajšie miesta vytvorené prírodou alebo človekom podľa ich vlastného výberu a pod. Žiaci môžu vytvoriť mapu turistických pamiatok alebo zaujímavých miest svojej obce, mesta alebo regiónu. Zaujímavým by bolo aj vyznačenie miesta bydliska všetkých žiakov v triede s trasami, ktorými prichádzajú do školy. Kto býva najbližšie a kto najďalej, akými miestami cestou do školy jednotliví žiaci prechádzajú? Žiaci z miest sa môžu zahrať na prieskumníkov a zmapovať vybrané linky MHD od začiatočnej po konečnú stanicu a na mapu vyznačiť celú trasu aj jednotlivé zastávky, ktorých fotografie vložia do mapy.

Tipy a triky

Pri vkladaní fotografií k opisom vyznačených mapových prvkov odporúčam využívať vkladanie cez HTML editor (Advanced setting / HTML) a nastaviť presné rozmery obrázka na šírku 460 a výšku 345. Presnú adresu vami želaného obrázka vložte namiesto adresy, ktorá je v dole uvedenom HTML príkaze vyznačená tučným písmom. Takto zmenení príkaz celý skopírujte a vložte do okienka opisu mapového prvku v Scribble Maps.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť