Hore

Zoraďovanie myšlienok metódou diamond ranking

Chcete, aby boli žiaci na vašich hodinách aktívni a nerozvíjali len pamäť, ale aj myslenie? Vyskúšajte metódu zoraďovania myšlienok v angličtine známu pod názvom diamond ranking. Didaktická metóda rozvíja u žiakov schopnosť triediť (myšlienky, tvrdenia, pojmy, postoje) podľa dôležitosti z hľadiska vybraných kritérií.

Zoraďovanie prebieha počas práce v skupinách alebo pároch, zapája tak všetkých žiakov a nezaobíde sa bez analýzy a vyhodnocovania informácií. Pomocou tejto metódy môže učiteľ u žiakov identifikovať aj úroveň pochopenia učiva alebo na hodine preberanej problematiky. Zároveň je výbornou pomôckou na začatie diskusie spojenej s rozvojom argumentačných zručností.

Úloha žiakov je na prvý pohľad jednoduchá – zoradiť pridelené myšlienky (tvrdenia, pojmy, postoje) podľa ich dôležitosti od najviac po najmenej dôležité. Zohľadniť však pritom musia aj kritérium vychádzajúce zo zadania – napr. Problémy vašej obce / Slovenska / sveta.  Jednotlivé myšlienky sa umiestňujú do prázdnych políčok, ktoré spolu vytvárajú obrazec diamantu. Z pohľadu žiakov najdôležitejšia myšlienka (spomedzi všetkých deviatich) patrí do políčka navrchu obrazca. Najmenej dôležitá patrí do políčka na jeho samom spodku. Myšlienky v políčkach medzi spomenutými krajnými hodnotami majú dôležitosť v závislosti od ich polohy v obrazci diamantu. Lepšiu predstavu o postavení políčok v obrazci si vytvoríte pomocou obrázka nižšie.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku