Hore

Zoraďovanie myšlienok metódou diamond ranking

Chcete, aby boli žiaci na vašich hodinách aktívni a nerozvíjali len pamäť, ale aj myslenie? Vyskúšajte metódu zoraďovania myšlienok v angličtine známu pod názvom diamond ranking. Didaktická metóda rozvíja u žiakov schopnosť triediť (myšlienky, tvrdenia, pojmy, postoje) podľa dôležitosti z hľadiska vybraných kritérií. 

Zoraďovanie prebieha počas práce v skupinách alebo pároch, zapája tak všetkých žiakov a nezaobíde sa bez analýzy a vyhodnocovania informácií. Pomocou tejto metódy môže učiteľ u žiakov identifikovať aj úroveň pochopenia učiva alebo na hodine preberanej problematiky. Zároveň je výbornou pomôckou na začatie diskusie spojenej s rozvojom argumentačných zručností.

Chcete, aby boli žiaci na vašich hodinách aktívni a nerozvíjali len pamäť, ale aj myslenie? Vyskúšajte metódu zoraďovania myšlienok v angličtine známu pod názvom diamond ranking. Didaktická metóda rozvíja u žiakov schopnosť triediť (myšlienky, tvrdenia, pojmy, postoje) podľa dôležitosti z hľadiska vybraných kritérií.

Zoraďovanie prebieha počas práce v skupinách alebo pároch, zapája tak všetkých žiakov a nezaobíde sa bez analýzy a vyhodnocovania informácií. Pomocou tejto metódy môže učiteľ u žiakov identifikovať aj úroveň pochopenia učiva alebo na hodine preberanej problematiky. Zároveň je výbornou pomôckou na začatie diskusie spojenej s rozvojom argumentačných zručností.

Úloha žiakov je na prvý pohľad jednoduchá – zoradiť pridelené myšlienky (tvrdenia, pojmy, postoje) podľa ich dôležitosti od najviac po najmenej dôležité. Zohľadniť však pritom musia aj kritérium vychádzajúce zo zadania – napr. Problémy vašej obce / Slovenska / sveta.  Jednotlivé myšlienky sa umiestňujú do prázdnych políčok, ktoré spolu vytvárajú obrazec diamantu. Z pohľadu žiakov najdôležitejšia myšlienka (spomedzi všetkých deviatich) patrí do políčka navrchu obrazca. Najmenej dôležitá patrí do políčka na jeho samom spodku. Myšlienky v políčkach medzi spomenutými krajnými hodnotami majú dôležitosť v závislosti od ich polohy v obrazci diamantu. Lepšiu predstavu o postavení políčok v obrazci si vytvoríte pomocou obrázka nižšie.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť