Hore

Živočíchy Afriky (maľovanka)

Aj školáci majú radi škôlkarske úlohy

Niekedy je vhodné uchopiť učivo hravo a jednoducho zároveň – skoro ako v škôlke. Presvedčil som sa o tom aj pri krátkej aktivite, ktorú som odskúšal so žiakmi 6. ročníka pri učive o rastlinstve a živočíšstve Afriky. Môžete ju však zaradiť aj do učiva o rastlinstve a živočíšstve sveta v 5. ročníku.

Na úvod vyučovacej hodiny (alebo v jej inej fáze) rozdajte žiakom kópiu pracovného listu (maľovanky), ktorú stiahnete cez odkaz nižšie. Ich úlohou je spomedzi zobrazených živočíchov zakrúžkovať tie, ktoré žijú (podľa nich) v Afrike. Žiaci môžu pracovať samostatne, alebo v skupinách. 

zvieratá Afriky omaľovanka

Na výber máte z troch verzií maľovanky. Prvá je anglickým originálom z knihy Maps Activity Book, ktorá doprevádza aj do slovenčiny preloženú knihu Mapy. Obsahuje názvy všetkých zobrazených zvierat v angličtine. Označovanie afrických zvierat pri nej môžete spojiť s úlohou naučiť sa názvy aspoň troch vybraných zvierat v angličtine. Druhá verzia maľovanky pozostáva len z kresieb zvierat a je najťažšou – žiaci v nej musia jednotlivé živočíšne druhy aj sami pomenovať. Tretia je slovenským prekladom originálu – zvieratá sú pomenované v slovenčine. 

Po spoločnom vyhodnotení aktivity ju môžete rozšíriť o ďalšie úlohy. Žiakom zadajte napríklad úlohu priradiť jednotlivé africké zvieratá k správnym typom krajín (biómom), ktoré obývajú. Vhodnou nadstavbou môže byť aj umiestnenie vystrihnutých obrázkov zvierat na mapu Afriky (alebo sveta) podľa toho, kde žijú. 

Na stiahnutie:

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať