Hore

Značka: pedagogika

Školské triedy vo svete. V čom sú iné a v čom podobné?

Ako vyzerá, alebo vyzerala vaša školská trieda? Miestnosť obdĺžnikového pôdorysu, tri rady lavíc a učiteľský stôl vedľa tabule? Práve takto vyzerá väčšina školských tried sveta. Nezáleží na tom...

Cestovné pasy ako motivácia a systém hodnotenia v geografii

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Práca s mapou

Priblížte žiakom prácu s turistickou mapou cez jednoduché prezentačné video, ktoré vzniklo v rámci spoločného projektu českých Junákov a Slovenského skautingu. Sériu aktivít zameraných na prácu s terénom a vrstevnicami nájdete na Lepšej...

Porovnávajte cez Vennov diagram

Vennov diagram patrí medzi tzv. grafické organizátori, ktoré umožňujú vizuálne znázornenie vzájomných vzťahov. Používa sa na porovnávanie – vymedzenie spoločných a odlišných znakov medzi dvomi a viacerými skúmanými prvkami alebo javmi, ktoré...

Učivo v kocke (projektové zadanie)

Ak chcete rozšíriť portfólio vami ponúkaných projektových zadaní pre žiakov a radi by ste predišli šablónovitému opakovaniu tvorby tradičných prezentácií v PowerPointe alebo plagátov, skúste niečo iné. Pomocou projektu Učivo...

Ako dlho trvajú školské prázdniny v európskych štátoch?

Myseľ slovenských školákov sa už dnes sústreďuje na očakávané letné prázdniny, ktoré sú tak dlhé, až je viacero učiteľov presvedčených, že počas nich žiaci zabudnú takmer všetko, čo sa počas...

Film, ktorý nadchne nielen učiteľov. Pozrite si inkluzívne vzdelávanie na príklade detí z indických slumov

S myšlienkami írskej sestry Cyril Mooney, ktorá sa už viac ako tridsať rokov venuje vzdelávaniu indických detí, som sa prvýkrát stretol vďaka rozhovoru na idnes.cz. Stretnutie naživo...

Prečo nechápeme súčasných mladých? Spoznajte rozdiely medzi generáciami v prednáške o Generácii Z

Prichádzajú a sú ich milióny po celom svete: – Chcú mať všetko, všade a hneď. Smartphone majú prirastený k dlani – LOL, OMG, WTF, BRB, AFK, NC, THX, TTYL, MEME, SWAG… Nerozumiete?...

Skladačka (hra na opakovanie učiva)

Jednoduchá hra na opakovanie učiva pozostáva z viacerých štvorcových kartičiek, z ktorých je každá rozdelená na štyri trojuholníky. Úlohou hráčov je umiestniť kartičky tak, aby boli správne dvojice (napr. pojem a jeho...

Veda nie je nudná. Prečo ju neučíme zábavne?

Určite sa zhodneme na tom, že veda je fascinujúca. Súhlasili by však s týmto tvrdením aj naši žiaci? Ak nie, kde sa stala chyba? Ako je možné, že objavovanie a spoznávanie sveta nudí...