Hore

Značka: pedagogika

Surfujte s nami – sprievodca webom (nielen) pre učiteľa

Všetko je na nete. Z celkového množstva informácií si k nám však často nájdu cestu aj tie, ktoré sú skôr príťažou (informačným balastom) ako obohatením. Bez prehľadu o kvalitných webstránkach zo svojho fachu sa...

Konferencia Učíme pre život je už roky pútnickým miestom učiteľov. Aj na tej tohtoročnej hrozí predávkovanie inšpiráciou

Konferencia Učíme pre život, ktorú organizuje Indícia, patrí už roky k tomu najlepšiemu, čo má slovenský učiteľ k dispozícii. Tí, čo mali možnosť zažiť atmosféru niektorého z predošlých ročníkov, mi dajú isto...

Čo má škola u žiakov rozvíjať? Pozrite si základné kompetencie podľa Kena Robinsona

Osobnosť a myšlienky medzinárodného odborníka na vzdelávanie Sira Kena Robinsona netreba zvlášť predstavovať. Tí, ktorí sa zaujímajú o problematiku školstva a vzdelávania už zrejme natrafili aspoň na jednu z jeho prednášok,...

O čom je geografia? Sila vizuálnych prezentácií

Ako žiakom predstaviť geografiu, vtiahnuť ich do objektu a predmetu jej výskumu a získať si ich pozornosť už na úvodnej hodine? Namiesto poučiek a množstva slov stačí silný vizuálny odkaz,...

Učiť (sa) bez chýb je nemožné

Dostal som ponuku z Hospodárskych novín napísať niečo múdre na tému “chyby vo vyučovaní”. Potešil som sa a dlho hútal, ako to poňať a čo napísať. A poznáte to, dni plynuli, ja som na to zabudol...

Je správne čo a ako sa na školách učí? Ako by to malo vyzerať?

Na tom, že medzi najväčšie problémy slovenského školstva patria obsah a forma vzdelávania, sa pravdepodobne všetci zhodneme. Čo a ako sa na školách učí najviac ovplyvňuje to, čo si žiaci zo škôl...

Čo sú kľúčové kompetencie v školskej geografii a ako by mali byť odzrkadlené v štátnom kurikule?

Rozmýšľať geograficky znamená myslieť a pri konečnom rozhodovaní zohľadniť rozdielne hľadiská a uhly pohľadu. Bez výučby geografie by mladí ľudia neboli schopní pochopiť, či dokonca pýtať sa a zisťovať kde je...

Vývoj, súčasnosť a budúcnosť školskej geografie na Slovensku

Priznám sa, nestáva sa často, aby som čítal odborné články v Geografickom časopise. Som rád, že som pri jeho najnovšom čísle spravil výnimku. Najmä, ak je v ňom článok zaoberajúci...

Metodické pokyny k inovovaným ŠVP by ste si mali prečítať. Nie sú len nudným teoretizovaním.

Príliš často predkladáme žiakom odpovede, ktoré si majú zapamätať, namiesto problémov, ktoré majú vyriešiť ( Roger Lewin) Zavádzanie inovovaných Štátnych vzdelávacích programov (IŠVP) od školského roku 2015/2016...

Ako sa učí náš mozog a čo z toho vyplýva pre učiteľov?

Naše súčasné poznatky o fungovaní mozgu sú hlbšie ako kedykoľvek predtým. Rovnako, ako prepojenia jednotlivých vedných odborov. Pedagogika a didaktika tak už vychádza nielen z psychológie, ale aj z neurológie a iných vied. Ako využiť...