Hore

Značka: pedagogika

Ako vyzeral školský zošit po 2. svetovej vojne

Školské zošity sú nielen vizitkou žiaka a bránou do jeho duše. Po rokoch sa menia na cenné historické sondy do čias, ktoré pominuli. Hovoria o meniacom sa svete v škole i mimo nej....

Máte v triede olympionika?

Tento článok som napísal a uverejnil pred rokom. Obávam sa však, že dodnes nestratil nič na aktuálnosti. Alebo sa mýlim? Rád by som si priznal chybu a o organizácii a úlohách geografických olympiád si...

Nechajme deti pátrať (alebo deň v škole podľa Amosa)

V odbornej aj laickej verejnosti čoraz viac silnie hlas volajúci po zmene paradigmy školského vzdelávania. Úzky priestor jednotlivých predmetov vymedzený mantinelmi vzdelávacieho kurikula, nedovoľuje učiteľom ani žiakom vybehnúť...

Fínsky sen: dokument o fínskom školstve

O fínskom školstve bolo snáď už napísané a povedané všetko. Napriek tomu je fajn, keď vznikne krátky dokumentárny film, ktorý by aspekty tak ospevovaného fínskeho školstva podal jednoduchou formou....

Ako nakresliť mapu sveta spamäti? Učme sa od čínskeho učiteľa

Len ťažko si predstaviť geografiu bez máp. V škole má preto učiteľ k dispozícii nástenné mapy, atlasy a v súčasnosti aj projektor, cez ktorý môže žiakom zobraziť akúkoľvek mapu. Možno aj preto sme si nevytvorili...

Naučte žiakov pýtať sa viac. Vyvodzovanie záverov zo zdrojov geografických informácií

Okrem učenia sa geografických faktov by sme sa na hodinách mohli a mali venovať aj rozvoju myslenia žiakov. Viac ako reprodukovanie informácií by sme si...

Chcete, aby si žiaci „zapamätali“ mapu? Nakreslite ju s nimi na stenu

Mapy sú nielen poučné, ale aj pekné. Prečo to teda nevyužiť v spoločnom geograficko-výtvarnom projekte, v ktorom žiaci namaľujú vlastnú veľkú mapu na stenu triedy, alebo školskej chodby? Časom tak môže vzniknúť celkom...

Mapa výsledkov medzinárodného testovania PISA 2015

Výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA pre rok 2015, ktoré boli počas ostatného týždňa zverejnené, nám nedali dôvod na radosť. Skôr naopak, potvrdili dlhodobý úpadok schopností slovenských žiakov konkurovať...

Čo sa stane, keď dáte do britskej školy čínskych učiteľov? Pozrite si reality show BBC

Čínske školstvo má vo svete zmiešanú povesť. Podľa výsledkov PISA superveľmoc (testovaní boli len žiaci regiónov Šanghaj a Hongkong), podľa používaných metód a foriem zas stresujúca fabrika na dril,...

Ako motivovať žiakov? Dajte im možnosť výberu

Na svetových a regionálnych TED konferenciách vystúpilo už mnoho učiteľov, ktorých prednášky sa oplatí vypočuť. Inšpirujú, motivujú, nadchýnajú svojim zápalom pre učenie a deti, odkrývajú rozmanitosť spôsobov a metód, ktoré...