Hore

Blog

Čo sú kľúčové kompetencie v školskej geografii a ako by mali byť odzrkadlené v štátnom kurikule?

Rozmýšľať geograficky znamená myslieť a pri konečnom rozhodovaní zohľadniť rozdielne hľadiská a uhly pohľadu. Bez výučby geografie by mladí ľudia neboli schopní pochopiť, či dokonca pýtať sa a zisťovať kde je...

Projekt Digitálne vzdelávanie. Nevyužitá šanca, alebo blamáž?

Cieľom národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorého náklady sa podľa informácií od vedúcich projektu vyšplhali na sumu okolo viac ako 19 mil. eur (zmluva hovorí...

Vývoj, súčasnosť a budúcnosť školskej geografie na Slovensku

Priznám sa, nestáva sa často, aby som čítal odborné články v Geografickom časopise. Som rád, že som pri jeho najnovšom čísle spravil výnimku. Najmä, ak je v ňom článok zaoberajúci...

Metodické pokyny k inovovaným ŠVP by ste si mali prečítať. Nie sú len nudným teoretizovaním.

Príliš často predkladáme žiakom odpovede, ktoré si majú zapamätať, namiesto problémov, ktoré majú vyriešiť ( Roger Lewin) Zavádzanie inovovaných Štátnych vzdelávacích programov (IŠVP) od školského roku 2015/2016...

Máte v triede olympionika?

Tento článok som napísal a uverejnil pred rokom. Obávam sa však, že dodnes nestratil nič na aktuálnosti. Alebo sa mýlim? Rád by som si priznal chybu a o organizácii a úlohách geografických olympiád si...