Hore

Blog

Metódy, s ktorými budete učiť hravo a efektívne

Žiadne povolanie sa nezaobíde bez znalosti techník a používania nástrojov, ktoré pomáhajú pri práci. V prípade učiteľov je potrebné aktívne využívanie rôznorodých vyučovacích metód a ich pravidelná obmena. Ak chcete...

Otázky a úlohy v geografii. Ako na ne, ak chceme, aby sa žiaci naučili viac

Podľa niektorých výskumov položí učiteľ počas vyučovacej hodiny priemerne 40 až 150 otázok. Dôležitejším ako počet je však ich kvalita. Klásť otázky a zadávať úlohy, ktoré rozvíjajú vedomosti a schopnosti...

Konferencia Školská geografia – súčasnosť a perspektívy priniesla zhodu v potrebe zmien

Nestáva sa často, aby bola vyučovaniu školského predmetu venovaná samostatná vedecká konferencia. O to viac bolo zaujímavé zúčastniť sa medzinárodnej konferencie Školská geografia – súčasnosť a perspektívy, ktorá sa...

Keď sa učebnica (strašidelne) nepodarí

Kritika učebníc je stará ako ich dejiny. Nech je ich kvalita akákoľvek, vždy sa nájdu učitelia, ktorým plne vyhovujú a zároveň aj takí, ktorí s nimi pracovať nebudú, lebo sú...

Prečo je list prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti ministrovi školstva výstrelom naslepo

V súvislosti so súčasným problémom rýchleho šírenia sa extrémistických nálad v spoločnosti, môžeme považovať navýšenie počtu vyučovacích hodín dejepisu na ZŠ za technokratické a slabo zdôvodnené riešenie. Prečo to tak vidí aj dlhoročný...

Čo má škola u žiakov rozvíjať? Pozrite si základné kompetencie podľa Kena Robinsona

Osobnosť a myšlienky medzinárodného odborníka na vzdelávanie Sira Kena Robinsona netreba zvlášť predstavovať. Tí, ktorí sa zaujímajú o problematiku školstva a vzdelávania už zrejme natrafili aspoň na jednu z jeho prednášok,...

O čom je geografia? Sila vizuálnych prezentácií

Ako žiakom predstaviť geografiu, vtiahnuť ich do objektu a predmetu jej výskumu a získať si ich pozornosť už na úvodnej hodine? Namiesto poučiek a množstva slov stačí silný vizuálny odkaz,...

Učiť (sa) bez chýb je nemožné

Dostal som ponuku z Hospodárskych novín napísať niečo múdre na tému “chyby vo vyučovaní”. Potešil som sa a dlho hútal, ako to poňať a čo napísať. A poznáte to, dni plynuli, ja som na to zabudol...

Je správne čo a ako sa na školách učí? Ako by to malo vyzerať?

Na tom, že medzi najväčšie problémy slovenského školstva patria obsah a forma vzdelávania, sa pravdepodobne všetci zhodneme. Čo a ako sa na školách učí najviac ovplyvňuje to, čo si žiaci zo škôl...

Keď myslenie (ne)bolí – aktivity na rozvoj myslenia a práce s informáciami

Na konferencii Učíme pre život, ktorá sa 18. – 20.3. 2016 uskutočnila v Poprade, som okrem prezentácie Lepšej geografie (pozrieť si ju môžete tu) viedol dva workshopy so zameraním na rozvoj kritického myslenia...