Hore

Trojuholníky. Hra, ktorá spraví z učiva logický rébus

Aktivita s názvom trojuholníky využíva rovnaký princíp ako aktivity domino a skladačka – spájanie logických dvojíc z pojmov na kartičkách. Z trojice týchto aktivít sú práve trojuholníky najnáročnejšie. Jednotlivé kartičky v tvare malého rovnoramenného trojuholníka majú jeden pojem pri každej z troch strán.  

Úlohou žiakov je z týchto trojuholníkov vytvoriť kompletné hracie pole tak, aby v ňom sedeli logické spojenia medzi pojmami všetkých strán susediacich trojuholníkov. Kompletné hracie pole môže mať rôzny tvar – trojuholník, šesťuholník alebo kosoštvorec. Je len na vás, z koľkých základných trojuholníkov sa ho rozhodnete vytvoriť. Pochopiteľne platí, že čím viac trojuholníkov, tým náročnejšia úloha pre žiakov. Na náročnosti pridáva fakt, že viaceré pojmy, ktoré sú na kompletne vytvorenom hracom poli okrajové, nemajú žiadnu logickú dvojicu a slúžia len na pomýlenie. Princíp aktivity je zobrazený na obrázku.

Ukážka trojuholníkov

Aktivita sa mi osvedčila ako skupinová úloha (2 – 5 členné skupiny žiakov) pri opakovaní tematických celkov. Je možné ju realizovať s ľubovoľnou vekovou kategóriou žiakov – menej kartičiek pre mladších, viac kartičiek pre starších žiakov. Trvanie aktivity závisí od celkového počtu kartičiek a náročnosti pojmov. V niektorých prípadoch môže zabrať prakticky celú vyučovaciu hodinu. Osvedčilo sa mi aj zadanie úlohy, v ktorej mali žiaci vytvoriť svoju vlastnú opakovaciu aktivitu pre učivá vybraného tematického celku. Po vytvorení boli takto vytvorené hry medzi jednotlivými skupinami vymenené a poslúžili na opakovanie učiva bez toho, aby som ich ako učiteľ musel sám vymýšľať.  

Vlastnú aktivitu na ľubovoľnú tému si môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť s pomocou šablóny pre MS PowerPoint, ktorú si stiahnete cez odkaz nižšie.  Vyplnené hracie pole vytlačte jedenkrát pre každú skupinu, vopred ho rozstrihajte na jednotlivé trojuholníky a zamiešajte.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť