Hore

Zväčšovanie mapy pomocou mriežky

Zaujímavou aktivitou na geografii môže byť aj využitie tzv. metódy mriežok, ktorá sa vo výtvarnom umení používa pri prekresľovaní a zväčšovaní obrázkov a fotografií. Jej princíp je jednoduchý, no pre uspokojivý výsledok sú potrebné nielen trpezlivosť a pozornosť, ale aj presnosť, trochu počtov a geometrie. Táto aktivita je preto vhodná ako aplikácia medzipredmetových vzťahov geografie, výtvarnej výchovy a matematiky.

Ako na to?

Pomôcky:  kópie mapy s mriežkou, prázdne papiere formátu A3, ceruzky, pravítka, gumy 

  • Mapu skopírujte do PowerPointu, alebo iného programu, v ktorom sa vám pohodlne pracuje s obrázkami a doplňte ju pravidelnou štvorcovou mriežkou. V ideálnom prípade by mala byť súčasťou mapy aj grafická mierka, ktorá sa pri prekresľovaní zväčší spolu s mapou. Takto spracované obrysové mapy pre Slovensko a Európu si môžete stiahnuť vo formáte pdf.
  • Každému žiakovi, alebo dvojici žiakov rozdajte jednu mapu s mriežkou a prázdny hárok formátu A3 (môže byť aj vytrhnutá dvojstrana z veľkého čistého zošita), na ktorý budú zväčšeninu mapy prekresľovať. Žiakov upozornite, aby na kreslenie použili ceruzky alebo pentelky, ktoré sa dajú gumovať.
  • Ak máte v triede nadaných žiakov, skúste im dať na začiatku úlohy len obrysovú mapu bez mriežky a vyzvať ich, aby sami vymysleli spôsob, ktorým by s využitím pomocných čiar dokázali prekresliť zväčšený obraz mapy na väčší prázdny papier. Ďalšou možnosťou je, že ich síce s metódou mriežky oboznámite, ale vytvorenie mriežkovej siete na mape necháte na nich. Prídu na to, že čím je mriežka hustejšia, tým presnejšie zväčšeniny sa pomocou nej dajú vytvoriť?
  • Predtým, ako začnú žiaci pracovať, vysvetlite im princíp práce pri prekresľovaní pomocou mriežky.  Môže vám k tomu poslúžiť napríklad aj toto vysvetľujúce video na Youtube. V jeho prípade nejde o zväčšovanie, ale len o jednoduché prekresľovanie fotografie na papier. Postup je však prakticky rovnaký. Ako jednoduchá cvičná úloha na bližšie pochopenie metódy poslúžia aj príklady, v ktorých majú žiaci za úlohu prekreslením zväčšiť geometrické tvary alebo kresby zvierat.
  • Na prázdny hárok formátu A3 si musia žiaci najskôr narysovať pravidelnú štvorcovú sieť (mriežku), ktorá bude mať rovnaký počet štvorčekov ako mapa, na ktorej zväčšovaní pracujú. Samozrejme, štvorčeky na väčšom papieri musia byť väčšie ako na originály. Úlohou žiakov je preto ešte pred načrtnutím mriežky vypočítať adekvátne rozmery jej štvorčekov, ak má byť zväčšená mapa na celú plochu formátu A3.  
zväčšovanie mapy mriežka
Ukážka zväčšovania (zmenšovania) jednoduchej mapy pomocou mriežky.
  • Čím menší detail chceme zakresliť na novú kresbu (v našom prípade mapu) presne, tým menšie by štvorce mriežky mali byť. V prípade, že sa v jednom štvorčeku mapy vyskytuje komplikované pobrežie alebo hranica, poraďte žiakom, že si vo vybraných štvorčekoch môžu pomôcť aj vlastnými pomocnými čiarami, ktorými si štvorček rozdelia na ešte menšie štvorce. 
  • Po kompletnom prekreslení zväčšeniny mapy je potrebné mriežku opatrne vygumovať.
  • Ktorým žiakom sa podarilo vytvoriť najpresnejšiu a najmenej skreslenú zväčšenú mapu? S vytvorenou mapou môžu žiaci následne pracovať a postupne si do nej počas preberania ďalšieho učiva značiť vybrané geografické prvky, vyfarbiť ju a pod. Rovnakým spôsobom sa dá vytvoriť aj mapa veľkých rozmerov na stenu v triede, podlahu, alebo dokonca obrovská mapa na školskom dvore. Presný návod ako na to je dostupný na tomto odkaze.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť