Hore

Metóda rozhodovacieho stromu a ako ju využiť (nielen) v geografii

Medzi kľúčové kompetencie, ktoré by mali žiaci počas školského vzdelávania získať, patrí aj schopnosť pracovať s informáciami rôzneho druhu a foriem. Žiaci by mali zvládnuť informácie nielen vyhľadávať, ale aj analyzovať, triediť, vyhodnocovať, ich vzájomným porovnávaním vedieť vymedziť spoločné, podobné a rozdielne znaky.

Rozvoj spomínaných kompetencií sa nezaobíde bez využívania metód, ktoré majú potenciál u žiakov rozvíjať kritické a analytické myslenie. Súčasťou celkového hodnotenia žiakov z jednotlivých predmetov by preto nemali byť len známky z overovania zapamätaných poznatkov, ale zabúdať by sa nemalo ani na hodnotenie kompetencií a zručností.   

Medzi kľúčové kompetencie, ktoré by mali žiaci počas školského vzdelávania získať, patrí aj schopnosť pracovať s informáciami rôzneho druhu a foriem. Žiaci by mali zvládnuť informácie nielen vyhľadávať, ale aj analyzovať, triediť, vyhodnocovať, ich vzájomným porovnávaním vedieť vymedziť spoločné, podobné a rozdielne znaky.

Rozvoj spomínaných kompetencií sa nezaobíde bez využívania metód, ktoré majú potenciál u žiakov rozvíjať kritické a analytické myslenie. Súčasťou celkového hodnotenia žiakov z jednotlivých predmetov by preto nemali byť len známky z overovania zapamätaných poznatkov, ale zabúdať by sa nemalo ani na hodnotenie kompetencií a zručností.

Čo je metóda rozhodovacieho stromu?

Rozhodovací strom je efektívnou metódou, cez ktorú si žiaci môžu precvičiť prácu s informáciami – hľadať spoločné alebo rozdielne znaky medzi porovnávanými prvkami (napr. štátmi) a javmi.  Názov metódy vychádza z tvaru výsledného grafu, ktorý má pri zvislej orientácii podobu ihličňanu – od prvej otázky navrchu sa graf s každou ďalšou otázkou smerom nadol rozširuje.  S princípom rozhodovacieho stromu ste sa už zrejme stretli v podobe rôznych dotazníkov, pri ktorých sa cez sériu otázok s odpoveďami ÁNO / NIE dopracujete k výsledku – odpovedi na základnú otázku. Ako príklad môže poslúžiť vtipný graf o tom, či by ste si mali skontrolovať e-mailovú schránku.

Pri bližšom pohľade na príklad nižšie vám pravdepodobne napadnú možnosti využitia metódy rozhodovacieho stromu v školskej geografii. Tie, ktoré prišli na um mne, sa pokúsim bližšie rozpísať.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť