Hore

Značka: kritické myslenie

Viac alebo menej? Príčiny a následky rastu svetovej populácie (aktivita)

Geografia nie je len súbor faktov. Rozvíjanie schopností žiakov abstraktne myslieť, uvažovať v súvislostiach a vyvodzovať závery z dostupných informácií by malo byť cieľom všetkých vyučovacích predmetov (s výnimkou...

Kam sa presťahuje rodina Konôpkovcov? (E-U-R)

Škola by vraj mala učiť pre život. Ak vychádzame z toho presvedčenia, prirodzene prepájame vyučovacie predmety a hľadáme prieniky učiva s reálnym svetom. Práve takto vznikla aktivita, ktorej zadanie...

Naučte žiakov pýtať sa viac. Vyvodzovanie záverov zo zdrojov geografických informácií

Okrem učenia sa geografických faktov by sme sa na hodinách mohli a mali venovať aj rozvoju myslenia žiakov. Viac ako reprodukovanie informácií by sme si...

Ako učiť o migrácii? Metodické príručky vám pomôžu uchopiť náročnú tému

Školská geografia by mala byť prepojená s reálnym životom a reflektovať témy, ktoré hýbu svetom. Takou témou je v súčasnosti bezpochyby migrácia. Žiaci o nej majú neraz skreslené informácie,...

Malo by byť nad Jánošíkovom vybudované lyžiarske stredisko? (aktivita)

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Vylodenie v Novom svete. Simulačná hra na kolonizátorov​

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Freedonia (mapová aktivita)

Schopnosť čítať z máp a získať aj informácie, ktoré z nich nie sú na prvý pohľad zjavné, by mala byť jedna z najsamozrejmejších zručností, ktoré si žiaci počas štúdia školskej geografie...