Hore

Značka: obyvateľstvo

Kde je vaše miesto medzi obyvateľstvom sveta (interaktívna databáza)

Koľko obyvateľov je momentálne na Zemi a koľko z nich je starší ako vy? Koľký z nich sa narodili v rovnaký deň a rok ako vy a aký je predpoklad, že koľko rokov vám ešte...

Ktoré štáty sú etnicky najrôznorodejšie a naopak?

Koncept národných štátov nám nebol daný zhora a z historického hľadiska nie je odvekým. Z pohľadu Európanov, ktorých štáty patria vo svete k etnicky najmenej rôznorodým, sa to však môže zdať inak....

Ako sa tvorí tematická mapa? Aktivity, ktoré to žiakov naučia

Schopnosť vedieť vyčítať z máp potrebné informácie je základným predpokladom geografickej gramotnosti každého človeka. V školskom prostredí sa s mapami na hodinách geografie síce pracuje (resp. by sa malo),...

Tvorba kartogramov pomocou aplikácie ChartsBin

Medzi kľúčové kompetencie, ktoré by mala školská geografia rozvíjať patrí aj schopnosť žiakov pracovať s mapami – rozumieť im, vedieť ich „čítať“, interpretovať a analyzovať. S mapami žiaci pracujú takmer...

Kartodiagramy zo špajdlí

Čítanie z máp je jednou zo základných zručností, ktoré má školská geografia žiakov naučiť. Hlbšie porozumenie mapám sa získava najlepšie ich samotnou tvorbou. Aj preto nájdete na Lepšej geografii viacero...

Regionálne rozdiely Ruska na mapách

Geografický a mapový portál GeoCurrents sa oplatí sledovať. Pravidelne uverejňuje analytické články o politickej, hospodárskej a populačnej rozmanitosti vybraných štátov a regiónov sveta, ktoré vnášajú do témy neraz nové pohľady. Výnimkou nie...

Ako urbanizácia mení svet. Pozrite si interaktívnu časovú mapu

V roku 2030 bude žiť takmer každý desiaty obyvateľ Zeme v jednom z 41 megacities (mestské oblasti s viac ako 10 mil. obyv.). V súčasnosti je ich na Zemi 29, viac...

Koľko nás bude na Zemi v roku 2100? A kde budeme žiť?

Mapy, na ktorých je veľkosť štátov závislá na hodnote vybraného ukazovateľa a nie na ich fyzickej rozlohe, sa stávajú čoraz populárnejšími. Asi najznámejším zdrojom tohto typu máp je World Mapper,...

Pôvodní obyvatelia Taiwanu

Vďaka pohľadniciam cez Postcrossing môže človek spoznať veľa nového. Keď nám prišla pohľadnica od ženy z Taiwanu, ktorá je hrdá na to, že patrí k pôvodným obyvateľom tohto ostrova, začal som hlbšie pátrať. Ostrov...

Zmeny svetovej populácie na populačnej pyramíde (videografika)

Rozumieť demografickým trendom je dôležité pre poznanie súčasného aj budúceho sveta. Pozrite si videografiku z dielne The Economist, ktorá vám v štyroch minútach sprostredkuje stručný pohľad na zmeny populačnej pyramídy...