Hore

Milionár. Návod a šablóna na tvorbu hry

Jednou z najznámejších vedomostných televíznych súťaží na svete je bezpochyby Milionár – v americkom origináli s názvom Who wants to be a Millionaire. Pod licenciou sa súťaž niekoľko rokov vysielala aj na Slovensku. Princíp súťaže sa v školských podmienkach stáva obľúbeným a efektívnym nástrojom na opakovanie učiva, ktorý žiakov cez simuláciu skutočnej televíznej súťaže motivuje k snaženiu. 

Na internete je možné nájsť viacero šablón na tvorbu Milionára v prostredí MS PowerPoint, osobne však preferujem možnosť tvorby tejto hry cez vynikajúci web Learning Apps, pomocou ktorého si môžete vytvoriť rôznorodé cvičenia. Nevýhodou oproti hre v PowerPointe je skutočnosť, že sa nezaobíde bez pripojenia na internet, obrovskou výhodou je však možnosť zadať viacero otázok pre jednotlivé súťažné kolá. Pri každom spustení hry program náhodne vyberá z tohto koša otázok, hra sa tak dá využiť aj viackrát za sebou a nechýba jej moment prekvapenia. Samozrejmosťou je možnosť prezentácie hry v režime celej obrazovky a online zdieľanie. Práve to môže poslúžiť ako súčasť e-learningového vzdelávania, ktoré pre svojich žiakov zdieľate na webe. Každý žiak si takto môže overovať svoje vedomosti z vybraných učív aj individuálne v domácom prostredí. Ako príklad takto vytvorenej hry nám môže poslúžiť tá, ktorú som vytvoril pre žiakov 6. ročníka pre tematický celok Amerika.

Náhľad otázky z Milionára vytvoreného cez Learning Apps

Tvorba edukačných cvičení v Learning Apps je intuitívna a zvládne ju aj úplný začiatočník – dokonca aj samotní žiaci. Ak by ste však potrebovali siahnuť po návode „ako na to“ – na tomto odkaze je dostupný metodický opis všetkých cvičení Learning Apps, ktorý som svojho času napísal ako OPS pre MPC. Práca so šablónov na tvorbu Milionára je opísaná na stranách 14 až 17.  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť