Hore

Značka: skupinová práca

Viac alebo menej? Príčiny a následky rastu svetovej populácie (aktivita)

Geografia nie je len súbor faktov. Rozvíjanie schopností žiakov abstraktne myslieť, uvažovať v súvislostiach a vyvodzovať závery z dostupných informácií by malo byť cieľom všetkých vyučovacích predmetov (s výnimkou...

Čo, s kým a za koľko? Zahraničný obchod SR (E-U-R)

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Z mesta do mesta (kartové hry o slovenských mestách)

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Príbeh rieky Hron (aktivita)

Učivo o vodstve Slovenska môžete okrem pracovného listu Ktorá rieka sa kam vlieva a pátraním po príčinách povodní, spestriť aj krátkou aktivitou Príbeh Hrona. Žiaci...

Atmosféra hravo a kreatívne (návrh aktivít)

V porovnaní s priemerom Zeme je vrstva atmosféry, ktorá ju obklopuje skutočne maličká. A práve jej vďačíme za život. Možno aj preto si učivo o atmosfére v 5. ročníku ZŠ (ale aj na gymnáziu) zaslúži,...

Život v mrazničke. Čo vieme o polárnych oblastiach? (návrh vyučovacej hodiny)

Návrh vyučovacej hodiny obsahuje metodický postup s opisom aktivít, pomocou ktorých sa žiaci oboznámia so základnými informáciami o polárnych oblastiach. Súčasťou je práca v Google...

Štatistika ako športový turnaj

Pozrite sa so žiakmi na štatistiku a jej rôznorodé údaje z iného pohľadu. Ukážte im, že aj hra s číslami môže byť zábavná a napínavá,...

Juhovýchodná Európa (domino na opakovanie učiva)

Opakovacia aktivita na tému Juhovýchodná Európa (Balkán), ktorá je vhodnou na fixáciu a prehĺbenie vedomostí z preberaného učiva zábavnou formou založenou na princípe hry domino. Na...

Česko (návrh skupinových aktivít)

Učiteľ geografie, ktorý sa nechce uspokojiť len s klasickou prezentáciou a pracovným zošitom, to má ťažké najmä pri učivách regionálnej geografie. Tie na prvý pohľad...

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Nalaďte sa na atmosféru Vianoc geograficky Predvianočný čas plynie na školách už v trochu uvoľnenejšej atmosfére (alebo by aspoň mohol) a tému Vianoc je fajn zaradiť aj do učiva jednotlivých predmetov. V geografii...