Hore

Značka: skupinová práca

Život v mrazničke. Čo vieme o polárnych oblastiach? (návrh vyučovacej hodiny)

Návrh vyučovacej hodiny obsahuje metodický postup s opisom aktivít, pomocou ktorých sa žiaci oboznámia so základnými informáciami o polárnych oblastiach. Súčasťou je práca v Google...

Štatistika ako športový turnaj

Pozrite sa so žiakmi na štatistiku a jej rôznorodé údaje z iného pohľadu. Ukážte im, že aj hra s číslami môže byť zábavná a napínavá,...

Juhovýchodná Európa (domino na opakovanie učiva)

Opakovacia aktivita na tému Juhovýchodná Európa (Balkán), ktorá je vhodnou na fixáciu a prehĺbenie vedomostí z preberaného učiva zábavnou formou založenou na princípe hry domino. Na...

Česko (návrh skupinových aktivít)

Učiteľ geografie, ktorý sa nechce uspokojiť len s klasickou prezentáciou a pracovným zošitom, to má ťažké najmä pri učivách regionálnej geografie. Tie na prvý pohľad...

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Predvianočný čas plynie na školách už v trochu uvoľnenejšej atmosfére (alebo by aspoň mohol) a tému Vianoc je fajn zaradiť aj do učiva jednotlivých predmetov....

Vianočné zvyky v štátoch Európy (aktivita)

Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka a sú zaujímavé aj z hľadiska geografie. Rozdiely v prírodných podmienkach, historickom vývoji a kultúrnych zvyklostiach jednotlivých štátov Európy sa odzrkadľujú aj v rôznorodých vianočných tradíciách a zvykoch...

Čím sa platí v Európe? (návrh vyučovacej hodiny)

Školská geografia sa menám (platobným) prakticky nevenuje, v učivách sa spomínajú len podružne. Prečo im v prípade Európy nevenovať celú vyučovaciu hodinu? Pozrite si kompletný návrh aktivít,...

Siluety európskych miest (aktivita)

Viaceré mestá sú rozpoznateľné aj podľa ich panorám, resp. siluet (v angličtine skyline). Dominujú im najvyššie stavby, ikonické pamiatky alebo nezameniteľné prírodné prostredie – ťažko si napr. predstaviť Poprad bez Tatier v pozadí....

Fotoschovka. Odhaľ európske mestá skryté v obrázkoch

Vyskúšajte so žiakmi krátku zábavno-súťažnú aktivitu Fotoschovka, v ktorej si precvičia postreh a svoje znalosti o mestách Európy. Prezentácia, ktorú nájdete na stiahnutie nižšie, obsahuje...

Cesta našich raňajok (E-U-R aktivita)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita Cesta našich raňajok,...