Hore

Značka: skupinová práca

Geografia kávy. Kde sa pestuje a ako sa spracúva? Návrh voňavej vyučovacej hodiny

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Hospodárstvo Ázie (návrh skupinových aktivít)​

Učivá o hospodárskych pomeroch svetadielov sú pre učiteľa geografie výzvou hneď z niekoľkých dôvodov. V učebniciach a pracovných zošitoch sú často príliš schematické, podané všeobecne a neraz až skreslene, čo môže viesť u žiakov...

Ako vzniká moje tričko – textilný priemysel v kocke (skupinová aktivita)

Pomocou návrhu vyučovacej hodiny (aktivity spracovanej s využitím metódy E-U-R)  spoznajú žiaci globálne prepojenia, ktoré vznikajú v súvislosti s textilným priemyslom. Zároveň analyzujú príčiny a dôsledky výroby bavlny a textilu...

Tu (ne)žijú levy (návrh vyučovacej hodiny)

Aké živočíšne druhy žijú v Afrike a prečo tam všade nežijú levy, žirafy, slony a ďalšie zvieratá, ktoré si so svetadielom automaticky spájame? Pozrite sa na to so žiakmi bližšie v skupinovej aktivite,...

Let orlice Aničky z Afriky na Slovensko (aktivita)

Migrácia sťahovavých vtákov ako súčasť geografie Každoročné migrácie sťahovavých vtáčích druhov fascinovali ľudí odnepamäti. Bociany, lastovičky a ďalšie známe druhy prekonávajú počas svojich pravidelných letov tisíce kilometrov...

Európsky zápas o Afriky (návrh vyučovacej hodiny)

Učte tak, aby na vašu hodinu žiaci ešte dlho spomínali. Aspoň v tých prípadoch, keď je to možné.  Takouto príležitosťou môže byť aj téma na pomedzí geografie a dejepisu o kolonizácii (rozdelení) Afriky európskymi mocnosťami....

Obyvateľstvo a sídla Afriky (návrh skupinových aktivít)

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Nebezpečenstvo jediného príbehu. Návrh vyučovacej hodiny o našich predstavách o Afrike

Čo si predstavíme, keď sa povie Afrika? Nakoľko sú tieto predstavy blízko skutočnosti a v čom sa môžu mýliť? Pozrite sa na to spoločne so študentami na vyučovacej hodine, ktorá sa venuje príčinám...

Skypujte so školami zo sveta

Službu na bezplatnú hlasovú komunikáciu cez internet Skype určite poznáte. Viete však o tom, že práve cez Skype môžete priniesť svet do vašej triedy? Pozrime sa ako na to. Počas môjho učiteľovania som využil Skype...

Porovnávajte cez Vennov diagram

Vennov diagram patrí medzi tzv. grafické organizátori, ktoré umožňujú vizuálne znázornenie vzájomných vzťahov. Používa sa na porovnávanie – vymedzenie spoločných a odlišných znakov medzi dvomi a viacerými skúmanými prvkami alebo javmi, ktoré...