Hore

Značka: skupinová práca

Hospodárstvo Afriky. Návrh aktivít pre skupinové vyučovanie

Učivá o hospodárskych pomeroch kontinentov sú pre učiteľa výzvou hneď z niekoľkých dôvodov. V učebniciach a pracovných zošitoch sú často príliš schematické, podané všeobecne a neraz až skreslene, čo môže viesť u žiakov k prehlbovaniu...

Príbehy úspešného podnikania v Afrike (návrh vyučovacej hodiny)

Náš pohľad na Afriku je často veľmi skreslený. Mnoho žiakov si ju spája len s hladomormi, chudobou a vojnami. V skutočnosti je Afrika plná pozitívnych správ, ktoré sa však do médií...

Bocian a smrtka. Hravá simulácia prirodzeného prírastku obyvateľstva

Už dlhodobo sa nám osvedčuje dopĺňať učivo o obyvateľstve sveta (ale aj regiónov) demografickými témami, ktoré idú nad rámec inovovaného ŠVP. Toto pre žiakov atraktívne učivo tvorí prirodzený prienik školskej...

Made in the World. Globalizácia výroby na príklade Nutelly (aktivita)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita Made in the...

Svet na štyroch kolesách. Geografia automobilového priemyslu (aktivita)

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Vodcovia všetkých krajín, spojte sa? (aktivita)

Metodická príručka Učíme (sa) v globálnych súvislostiach – Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách obsahuje viacero zaujímavých aktivít (návrhov vyučovacích hodín). Jednou z nich je aj aktivita Vodcovia všetkých krajín,...

Prečo sa rodí menej detí? (aktivita)

Návrh vyučovacej hodiny zameranej na pôrodnosť (plodnosť) a faktory, ktoré na ňu vplývajú. Ako meniaca pôrodnosť ovplyvňuje demografiu Slovenska a iných krajín? Odporúčaný ročník: 2. – 3. ročník gymnázií (návrh aktivít je však využiteľný...

Ako učiť o migrácii? Metodické príručky vám pomôžu uchopiť náročnú tému

Školská geografia by mala byť prepojená s reálnym životom a reflektovať témy, ktoré hýbu svetom. Takou témou je v súčasnosti bezpochyby migrácia. Žiaci o nej majú neraz skreslené informácie,...

Odkiaľ sa berie šťava v zásuvkách? Výroba elektrickej energie a jej vplyv na krajinu (aktivita)

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Dopravná dostupnosť obcí v okrese (aktivita)

Aké je spojenie vášho okresného mesta (verejnou dopravou) ​s obcami a okolitými mestami? Školská geografia obsahuje relatívne málo tém, v ktorých by bola prepojená s reálnym životom...