Hore

Hospodárstvo Ázie (návrh skupinových aktivít)​

Učivá o hospodárskych pomeroch svetadielov sú pre učiteľa geografie výzvou hneď z niekoľkých dôvodov. V učebniciach a pracovných zošitoch sú často príliš schematické, podané všeobecne a neraz až skreslene, čo môže viesť u žiakov k prehlbovaniu stereotypov. A často sú preplnené faktami, ktoré si nemajú žiaci s čím prepojiť.  V skutočnosti sú však práve učivá o hospodárstve (ekonomike) silnou stránkou geografie.

​Pomocou vhodne zvolených vzdelávacích aktivít a materiálov môžete cez tému hospodárstva rozvíjať kľúčové geografické kompetencie, ako sú práca s mapou, grafmi a štatistickými údajmi v rôznej podobe.

​Pozrite si viacero námetov, ktoré môžete využiť pri učive o hospodárstve Ázie. Počas 45-minútovej vyučovacej hodiny všetky nestihnete, sami si preto vyberte tie, ktoré vám najviac vyhovujú, prípadne sa venujte téme na viacerých hodinách. Pokojne aj na úkor učiva o regiónoch Ázie. Školská geografia už predsa dávno nie je encyklopédiou štátov a ich hlavných miest. ​

Učivá o hospodárskych pomeroch svetadielov sú pre učiteľa geografie výzvou hneď z niekoľkých dôvodov. V učebniciach a pracovných zošitoch sú často príliš schematické, podané všeobecne a neraz až skreslene, čo môže viesť u žiakov k prehlbovaniu stereotypov. A často sú preplnené faktami, ktoré si nemajú žiaci s čím prepojiť.  V skutočnosti sú však práve učivá o hospodárstve (ekonomike) silnou stránkou geografie.

​Pomocou vhodne zvolených vzdelávacích aktivít a materiálov môžete cez tému hospodárstva rozvíjať kľúčové geografické kompetencie, ako sú práca s mapou, grafmi a štatistickými údajmi v rôznej podobe.

​Pozrite si viacero námetov, ktoré môžete využiť pri učive o hospodárstve Ázie. Počas 45-minútovej vyučovacej hodiny všetky nestihnete, sami si preto vyberte tie, ktoré vám najviac vyhovujú, prípadne sa venujte téme na viacerých hodinách. Pokojne aj na úkor učiva o regiónoch Ázie. Školská geografia už predsa dávno nie je encyklopédiou štátov a ich hlavných miest. ​

Návrh aktivít k učivu hospodárstvo Ázie berte voľne a jednotlivé aktivity realizujte podľa vlastného uváženia. Odporúčame však organizáciu práce v skupinách (cca 4 až 5-členné). Každá skupina žiakov dostane vami vybraný balík aktivít, na riešenie ktorých majú 30-minút (prácu môžete zadať aj tak, že každý žiak je zodpovedný za jednu aktivitu) alebo zvoľte prácu na stanovištiach (každé s jednou aktivitou), na ktorých sa skupiny striedajú (rotujú) vo vopred dohodnutom čase (po 10 až 15-minútach).

Nech sa už rozhodnete pre ktorýkoľvek variant, určite venujte záverečných 10 až 15-minút vyučovacej hodiny reflexii – prezentácii prác jednotlivých skupín a vzájomnej diskusii. ​

V článku nájdete opis a súbory na stiahnutie k týmto aktivitám: 1. Čo dominuje v exporte ázijských štátov, 2. Vývoz ropy vo svete, 3. Ekonomika sveta v kruhu, 4. Kde sa ako žije?, 5. Hospodárstvo na fotografiách, 6. Odkiaľ sú smartfóny?, 7. Novinové články. Celý obsah článku je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť