Hore

Hospodárstvo Ázie (návrh skupinových aktivít)​

Učivá o hospodárskych pomeroch svetadielov sú pre učiteľa geografie výzvou hneď z niekoľkých dôvodov. V učebniciach a pracovných zošitoch sú často príliš schematické, podané všeobecne a neraz až skreslene, čo môže viesť u žiakov k prehlbovaniu stereotypov. A často sú preplnené faktami, ktoré si nemajú žiaci s čím prepojiť.  V skutočnosti sú však práve učivá o hospodárstve (ekonomike) silnou stránkou geografie.

​Pomocou vhodne zvolených vzdelávacích aktivít a materiálov môžete cez tému hospodárstva rozvíjať kľúčové geografické kompetencie, ako sú práca s mapou, grafmi a štatistickými údajmi v rôznej podobe.

​Pozrite si viacero námetov, ktoré môžete využiť pri učive o hospodárstve Ázie. Počas 45-minútovej vyučovacej hodiny všetky nestihnete, sami si preto vyberte tie, ktoré vám najviac vyhovujú, prípadne sa venujte téme na viacerých hodinách. Pokojne aj na úkor učiva o regiónoch Ázie. Školská geografia už predsa dávno nie je encyklopédiou štátov a ich hlavných miest. ​

Návrh aktivít k učivu hospodárstvo Ázie berte voľne a jednotlivé aktivity realizujte podľa vlastného uváženia. Odporúčame však organizáciu práce v skupinách (cca 4 až 5-členné). Každá skupina žiakov dostane vami vybraný balík aktivít, na riešenie ktorých majú 30-minút (prácu môžete zadať aj tak, že každý žiak je zodpovedný za jednu aktivitu) alebo zvoľte prácu na stanovištiach (každé s jednou aktivitou), na ktorých sa skupiny striedajú (rotujú) vo vopred dohodnutom čase (po 10 až 15-minútach).  

Nech sa už rozhodnete pre ktorýkoľvek variant, určite venujte záverečných 10 až 15-minút vyučovacej hodiny reflexii – prezentácii prác jednotlivých skupín a vzájomnej diskusii. ​

čo vyvážajú štáty Ázie

1. Čo dominuje v exporte ázijských štátov

Hospodárstvo štátov sveta sa dá spoznávať viacerými spôsobmi. Obraz o ich ekonomickej vyspelosti a za-meraní ekonomiky si môžeme vytvoriť aj podľa toho, čo vyvážajú. Ekonomicky vyspelé štáty sa vyznačujú spravidla rozmanitou skladbou exportu. Existujú však aj výnimky bohatých štátov závislých na vývoze jednej suroviny – napr. ropné štáty Arabského polostrova. 

Všeobecne platí, že chudobné štáty vyvážajú prevažne nespracované poľnohospodárske plodiny alebo výrobky priemyselných odvetví, pri ktorých je rozhodujúca lacná pracovná sila – textilný priemysel v štátoch ako Bangladéš, Pakistan, Kambodža a pod. Ekonomicky vyspelé štáty vyvážajú najmä priemyselné produkty s vyššou pridanou hodnotou (elektronika, automobily…). 

​Ako toto všetko podať žiakom? Znie to zvláštne, ale pochopiť to dokážu už šiestaci. Stačí im umožniť pracovať s mapami, ktoré zobrazujú najdôležitejšie exportné komodity jednotlivých štátov sveta (alebo svetadielov). Pre Áziu si takúto mapu aj so zadaním úloh stiahnete nižšie. Mapy pre ostatné svetadiely sú dostupné v angličtine na tomto odkaze.

vývoz ropy vo svete

2. Vývoz ropy vo svete

Ropa je stále najdôležitejšou surovinou sveta. Väčšina ropy pochádza z Ázie. Aj preto sme vytvorili aktivitu, ktorá sa venuje exportu ropy vo svete. Pozostáva z netradičnej mapy a úloh, ktoré sa s ňou spájajú. 

ekonomika sveta graf

3. Ekonomika sveta v kruhu

Aká je ekonomická sila Ázie a jej štátov v porovnaní so zvyškom sveta? Na tieto aj ďalšie otázky nájdu žiaci odpovede v netradičnom grafe, ku ktorému majú pripravených viacero úloh. 

Mapa indexu ľudského rozvoja HDI

4. Kde sa ako žije?

Nepozerajme sa však len na peniaze. Žiakom môžete predstaviť aj Index ľudského rozvoja (HDI), ktorý podáva komplexnejší obraz o kvalite života ľudí v jednotlivých štátoch sveta. ​Ktoré ázijské štáty patria k najviac a ktoré k najmenej rozvinutým na svete? Vedia žiaci uviesť príčiny chudoby štátov ako Afganistan, Jemen, Nepál či Sýria?  

hospodárstvo Ázie geografia

5. Hospodárstvo na fotografiách

Už tradičnou súčasťou našich návrhov sú aktivity, v ktorých žiaci pracujú s fotografiami. K tým, ktoré sa venujú téme hospodárstva Ázie je pripravených viacero zaujímavých úloh. Fotografie sú na dvoch stranách A4 a najlepšie je ich vytlačiť farebné. Ak také možnosti nemáte, je možné sa obmedziť na čiernobiele kópie, nechať ich žiakov prezerať na notebooku (tablete), alebo túto aktivitu úplne vynechať. 

6. Odkiaľ sú smartfóny? 

Jednoduchá aktivita, počas ktorej sa žiaci cez analýzu grafu oboznámia s najväčšími spoločnosťami na výrobu smartfónov. 

7. Novinové články

Štúdium geografie sa nezaobíde bez sledovania aktualít zo sveta a čítania novinových článkov. Práca s textom zároveň u žiakov rozvíja čitateľskú gramotnosť. Aj preto sú súčasťou aktivít štyri články, ktoré sa týkajú vybraným aspektom ázijského hospodárstva. Každej skupine zadajte prácu na jednom článku. Túto úlohu si môže vziať jeden člen skupiny. Úlohou je pozorne si prečítať text a zapamätať si jeho hlavné posolstvo tak, aby ho bol žiak schopný zreprodukovať počas záverečnej prezentácie – reflexie práce v skupinách. Dodatočnou úlohou môže byť vyznačenie všetkých “cudzích” slov, ktorých význam je pre žiakov neznámy. V závere sa im venujte a vysvetlite ich.

Názvy článkov: Tisíce ľudí sa dusia, zvieratá umierajú. Dôvod? Palmový olej / Pre povodne v Thajsku sa predražujú pevné disky / Problém so smogom v Pekingu je čoraz vážnejší, ľuďom nepomáhajú ani ochranné masky / Tričko za päťdesiat centov? Iba v Bangladéši. 

Vzdelávací materiál bol vytvorený a publikovaný vďaka finančnej podpore Nadácie Eset.​​

Nadácia ESET
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť