Hore

Amerika

Prírodné pomery Ameriky (prezentácia) Free

Poloha a prírodné pomery Južnej Ameriky (kvíz) Free

Humánna geografia Ameriky (prezentácia) Free

Obyvateľstvo Ameriky (kvíz) Free

Kanada (prezentácia) Free

Mapové hry ku Kanade Free

Štáty sveta (kartová hra) Free

Spoznajte svet cez dáta v Gapminderi Free

Štáty a mestá USA (mapové hry) Free

Stredná Amerika a Karibská oblasť (prezentácia) Free

Stredná Amerika a Karibik (kvíz) Free

Kuba (kvíz) Free

Kuba – pracovné listy Free

Výstup na skalnú stenu El Capitan – hra na opakovanie učiva o Severnej Amerike Free

Obyvateľstvo Južnej Ameriky (kvíz) Free

Brazília (prezentácia) Free

Brazília (kvíz) Free

Tropické dažďové lesy (obrázkové hádanky)​ Free

Argentína a Laplatská oblasť (prezentácia) Free

(Ne)konečné možnosti dažďového lesa (aktivita) Free

Deti a ich hračky. S čím sa hrajú deti vo svete? (aktivita) Free

Argentína a laplatské štáty (kvíz) Free

Andská oblasť (prezentácia) Free

Andské štáty (kvíz) Free

Geografia kávy. Kde sa pestuje a ako sa spracúva? Návrh voňavej vyučovacej hodiny Free

Od semienka po šálku. Poskladajú žiaci príbeh kávy v správnom poradí? Free

Kto, kde a ako pre nás pestuje banány? Príbeh najpredávanejšieho ovocia Free

Južná Amerika – online tajnička na opakovanie učiva Free

Milionár. Súťaž na opakovanie učiva o Amerike Free

Keď sa zem chveje. Vznik a dôsledky zemetrasení (návrh vyučovacej hodiny) Free

Výukové karty na prácu v skupine – Vybrané pamiatky UNESCO Strednej Ameriky a Karibskej oblasti Free

Vyrobte si mapové puzzle Free