Hore

Amerika

Prírodné pomery Ameriky (prezentácia)

Poloha a prírodné pomery Južnej Ameriky (kvíz)

Humánna geografia Ameriky (prezentácia)

Obyvateľstvo Ameriky (kvíz) Free

Kanada (prezentácia)

Mapové hry ku Kanade Free

Štáty sveta (kartová hra)

Spoznajte svet cez dáta v Gapminderi Free

Štáty a mestá USA (mapové hry) Free

Stredná Amerika a Karibská oblasť (prezentácia)

Stredná Amerika a Karibik (kvíz)

Kuba (kvíz)

Kuba – pracovné listy

Výstup na skalnú stenu El Capitan – hra na opakovanie učiva o Severnej Amerike

Obyvateľstvo Južnej Ameriky (kvíz)

Brazília (prezentácia)

Brazília (kvíz)

Tropické dažďové lesy (obrázkové hádanky)​

Argentína a Laplatská oblasť (prezentácia)

(Ne)konečné možnosti dažďového lesa (aktivita) Free

Deti a ich hračky. S čím sa hrajú deti vo svete? (aktivita) Free

Argentína a laplatské štáty (kvíz)

Andská oblasť (prezentácia)

Andské štáty (kvíz)

Geografia kávy. Kde sa pestuje a ako sa spracúva? Návrh voňavej vyučovacej hodiny

Od semienka po šálku. Poskladajú žiaci príbeh kávy v správnom poradí?

Kto, kde a ako pre nás pestuje banány? Príbeh najpredávanejšieho ovocia Free

Južná Amerika – online tajnička na opakovanie učiva Free

Milionár. Súťaž na opakovanie učiva o Amerike

Keď sa zem chveje. Vznik a dôsledky zemetrasení (návrh vyučovacej hodiny)

Výukové karty na prácu v skupine – Vybrané pamiatky UNESCO Strednej Ameriky a Karibskej oblasti

Vyrobte si mapové puzzle