Hore

Značka: bádateľské vyučovanie

Let orlice Aničky z Afriky na Slovensko (aktivita)

Migrácia sťahovavých vtákov ako súčasť geografie Každoročné migrácie sťahovavých vtáčích druhov fascinovali ľudí odnepamäti. Bociany, lastovičky a ďalšie známe druhy prekonávajú počas svojich pravidelných letov tisíce kilometrov...

Európsky zápas o Afriky (návrh vyučovacej hodiny)

Učte tak, aby na vašu hodinu žiaci ešte dlho spomínali. Aspoň v tých prípadoch, keď je to možné.  Takouto príležitosťou môže byť aj téma na pomedzí geografie a dejepisu o kolonizácii (rozdelení) Afriky európskymi mocnosťami....

Zaostrené na Afriku (návrh vyučovacej hodiny)

Naše predstavy o Afrike sú neraz skreslené. Skúste ich trochu zmeniť a siahnite po aktivite, ktorá pracuje s fotografiami. Niektoré sú z Afriky, iné zas nie. Odhalia žiaci, ktoré sú...

Obyvateľstvo a sídla Afriky (návrh skupinových aktivít)

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Skúmanie stavby Zeme a planét (metodická príručka)

Na stránke Českej geologickej služby nájdete zaujímavo spracované vzdelávacie materiály o geologickej stavbe Zeme a planét, ktoré sa venujú aj histórii bádania. K dispozícii sú miniprojekt, pracovné listy a metodika...

Skypujte so školami zo sveta

Službu na bezplatnú hlasovú komunikáciu cez internet Skype určite poznáte. Viete však o tom, že práve cez Skype môžete priniesť svet do vašej triedy? Pozrime sa ako na to. Počas môjho učiteľovania som využil Skype...

Porovnávajte cez Vennov diagram

Vennov diagram patrí medzi tzv. grafické organizátori, ktoré umožňujú vizuálne znázornenie vzájomných vzťahov. Používa sa na porovnávanie – vymedzenie spoločných a odlišných znakov medzi dvomi a viacerými skúmanými prvkami alebo javmi, ktoré...

Prezentuj štát od A po Z. Netradičný projekt z geografie

Tvorba prezentácií je v súčasnosti zrejme najrozšírenejším “projektovým zadaním” na slovenských školách. Nie sme ich veľkými fanúšikmi, pri vhodne nastavených kritériách (na ich tvorbu a...

Hospodárstvo Afriky. Návrh aktivít pre skupinové vyučovanie

Učivá o hospodárskych pomeroch kontinentov sú pre učiteľa výzvou hneď z niekoľkých dôvodov. V učebniciach a pracovných zošitoch sú často príliš schematické, podané všeobecne a neraz až skreslene, čo môže viesť u žiakov k prehlbovaniu...

Príbehy úspešného podnikania v Afrike (návrh vyučovacej hodiny)

Náš pohľad na Afriku je často veľmi skreslený. Mnoho žiakov si ju spája len s hladomormi, chudobou a vojnami. V skutočnosti je Afrika plná pozitívnych správ, ktoré sa však do médií...