Hore

Vnútorné a vonkajšie geologické činitele

Georeliéf (prezentácia) Free

Geológia pre zvedavých (metodická príručka) Free

Litosféra (prezentácia) Free

Cesta do hlbín Zeme (prezentácia pre interaktívne tabule) Free

Stavba Zeme, sopky a zemetrasenia (kvíz Kahoot!) Free

Cesta do stredu Zeme. Spoznajte stavbu Zeme na modeli z toaletného papiera Free

​Vrstvy Zeme – papierový model na poznámky k učivu Free

Dôkazy platňovej tektoniky cez puzzle jej zakladateľa Alfreda Wegenera (aktivita) Free

Vytvorte si model alpsko-karpatskej krajiny Free

Dejiny Zeme v rolke toaletného papiera (aktivita) Free

Hra (aplikácia), s ktorou porozumiete stavbe a tektonickým pohybom Zeme Free

Skúmanie stavby Zeme a planét (metodická príručka) Free

Čistička vody z PET fľaše (bádateľská aktivita) Free

Objav svojho dinosaura. Staň sa lovcom fosílií a poskladaj z nich prehistorického živočícha Free

Vytvorte si vlastné meteorologické pomôcky​ Free

Himaláje za 30 sekúnd. Model vzniku vrásových pohorí Free

Kolízia tektonických platní (praktická aktivita) Free

Model vzniku vrásových pohorí pomocou uterákov Free

Keď sa zem chveje. Vznik a dôsledky zemetrasení (návrh vyučovacej hodiny) Free

Zemetrasenie cez okno. Čo sa deje počas zemetrasenia? Free

Vlny na Zemi. Seizmické otrasy na vlastnej koži Free

Sopky – okná do hlbín Zeme. Vizuálna prezentácia a odkazy na papierové modely sopiek Free

Stavba sopky (online kvíz) Free

Aký tvar má sopka? Bádateľská aktivita (experiment), ktorá prepája geografiu s biológiou a fyzikou Free

Bublinová mánia. Viskozita lávy a jej vplyv na erupcie Free

Darwinove koralové ostrovy. Ako vznikajú atoly? Free

Simulácia vzniku cunami na príklade výbuchu sopky Krakatoa Free

Kaldera v pieskovisku (model) Free

Tvary zemského povrchu. Geografické karty s fotografiami a pojmami Free

Tvary zemského povrchu (online hra) Free

Ako poznáš geografické útvary a tvary povrchu? (kvíz v Kahoot!) Free

Čo je to ostrov, záliv alebo fjord? (aktivita s kartičkami) Free

Činnosť vody – život rieky (prezentácia) Free

Život a činnosť rieky (online cvičenie) Free

Detektívne pátranie po príčinách a prevencii povodní Free

Povodne – príčiny, následky a predchádzanie (aktivita s kartičkami) Free

Papierové 3D modely riek a povodí Free

Skladačka (hra na opakovanie učiva) Free

Od dažďa k prameňu (aktivita o podzemnej vode) Free

Metodické príručky Daphne o vode a riekach Free

Tajomstvo vody (e-learning modul) Free

Pozor na jamy! Model vzniku závrtov Free

Činnosť ľadovcov (prezentácia) Free

Činnosť ľadovcov (návrh aktivít) Free

Činnosť vetra (prezentácia) Free

Veterná erózia pôdy (praktická aktivita) Free

Papierové modely pre školskú geografiu Free