Hore

Vnútorné a vonkajšie geologické činitele

E-učebnica fyzickej geografie pre anglické bilingválne gymnázium Nové Free

Georeliéf (prezentácia)

Geológia pre zvedavých (metodická príručka) Free

Litosféra (prezentácia)

Cesta do hlbín Zeme (prezentácia pre interaktívne tabule)

Stavba Zeme, sopky a zemetrasenia (kvíz Kahoot!)

Cesta do stredu Zeme. Spoznajte stavbu Zeme na modeli z toaletného papiera

​Vrstvy Zeme – papierový model na poznámky k učivu

Dôkazy platňovej tektoniky cez puzzle jej zakladateľa Alfreda Wegenera (aktivita)

Vytvorte si model alpsko-karpatskej krajiny Free

Príbeh rieky Hron (aktivita)

Dejiny Zeme v rolke toaletného papiera (aktivita)

Hra (aplikácia), s ktorou porozumiete stavbe a tektonickým pohybom Zeme Free

Skúmanie stavby Zeme a planét (metodická príručka) Free

Čistička vody z PET fľaše (bádateľská aktivita) Free

Objav svojho dinosaura. Staň sa lovcom fosílií a poskladaj z nich prehistorického živočícha Free

Vytvorte si vlastné meteorologické pomôcky​ Free

Himaláje za 30 sekúnd. Model vzniku vrásových pohorí Free

Kolízia tektonických platní (praktická aktivita) Free

Model vzniku vrásových pohorí pomocou uterákov

Keď sa zem chveje. Vznik a dôsledky zemetrasení (návrh vyučovacej hodiny)

Zemetrasenie cez okno. Čo sa deje počas zemetrasenia? Free

Vlny na Zemi. Seizmické otrasy na vlastnej koži Free

Sopky – okná do hlbín Zeme. Vizuálna prezentácia a odkazy na papierové modely sopiek

Stavba sopky (online kvíz) Free

Aký tvar má sopka? Bádateľská aktivita (experiment), ktorá prepája geografiu s biológiou a fyzikou Free

Bublinová mánia. Viskozita lávy a jej vplyv na erupcie Free

Darwinove koralové ostrovy. Ako vznikajú atoly? Free

Simulácia vzniku cunami na príklade výbuchu sopky Krakatoa Free

Kaldera v pieskovisku (model) Free

Tvary zemského povrchu. Geografické karty s fotografiami a pojmami

Tvary zemského povrchu (online hra) Free

Ako poznáš geografické útvary a tvary povrchu? (kvíz v Kahoot!) Free

Čo je to ostrov, záliv alebo fjord? (aktivita s kartičkami)

Činnosť vody – život rieky (prezentácia)

Život a činnosť rieky (online cvičenie) Free

Detektívne pátranie po príčinách a prevencii povodní Free

Povodne – príčiny, následky a predchádzanie (aktivita s kartičkami)

Papierové 3D modely riek a povodí Free

Skladačka (hra na opakovanie učiva) Free

Od dažďa k prameňu (aktivita o podzemnej vode) Free

Metodické príručky Daphne o vode a riekach Free

Tajomstvo vody (e-learning modul) Free

Pozor na jamy! Model vzniku závrtov Free

Činnosť ľadovcov (prezentácia)

Činnosť ľadovcov (návrh aktivít)

Činnosť vetra (prezentácia)

Veterná erózia pôdy (praktická aktivita) Free

Papierové modely pre školskú geografiu Free