Hore

Vnútorné a vonkajšie geologické činitele

Georeliéf (prezentácia)

Geológia pre zvedavých (metodická príručka) Free

Litosféra (prezentácia)

Cesta do hlbín Zeme (prezentácia pre interaktívne tabule)

Stavba Zeme, sopky a zemetrasenia (kvíz Kahoot!)

Cesta do stredu Zeme. Spoznajte stavbu Zeme na modeli z toaletného papiera

​Vrstvy Zeme – papierový model na poznámky k učivu

Dôkazy platňovej tektoniky cez puzzle jej zakladateľa Alfreda Wegenera (aktivita)

Vytvorte si model alpsko-karpatskej krajiny Free

Dejiny Zeme v rolke toaletného papiera (aktivita)

Hra (aplikácia), s ktorou porozumiete stavbe a tektonickým pohybom Zeme Free

Skúmanie stavby Zeme a planét (metodická príručka) Free

Čistička vody z PET fľaše (bádateľská aktivita)

Objav svojho dinosaura. Staň sa lovcom fosílií a poskladaj z nich prehistorického živočícha Free

Vytvorte si vlastné meteorologické pomôcky​ Free

Himaláje za 30 sekúnd. Model vzniku vrásových pohorí Free

Kolízia tektonických platní (praktická aktivita) Free

Model vzniku vrásových pohorí pomocou uterákov

Keď sa zem chveje. Vznik a dôsledky zemetrasení (návrh vyučovacej hodiny)

Zemetrasenie cez okno. Čo sa deje počas zemetrasenia? Free

Vlny na Zemi. Seizmické otrasy na vlastnej koži Free

Sopky – okná do hlbín Zeme. Vizuálna prezentácia a odkazy na papierové modely sopiek

Stavba sopky (online kvíz)

Aký tvar má sopka? Bádateľská aktivita (experiment), ktorá prepája geografiu s biológiou a fyzikou Free

Bublinová mánia. Viskozita lávy a jej vplyv na erupcie Free

Darwinove koralové ostrovy. Ako vznikajú atoly? Free

Simulácia vzniku cunami na príklade výbuchu sopky Krakatoa Free

Kaldera v pieskovisku (model)

Tvary zemského povrchu. Geografické karty s fotografiami a pojmami

Tvary zemského povrchu (online hra) Free

Ako poznáš geografické útvary a tvary povrchu? (kvíz v Kahoot!)

Čo je to ostrov, záliv alebo fjord? (aktivita s kartičkami)

Činnosť vody – život rieky (prezentácia)

Život a činnosť rieky (online cvičenie) Free

Detektívne pátranie po príčinách a prevencii povodní Free

Povodne – príčiny, následky a predchádzanie (aktivita s kartičkami)

Papierové 3D modely riek a povodí Free

Skladačka (hra na opakovanie učiva) Free

Od dažďa k prameňu (aktivita o podzemnej vode) Free

Metodické príručky Daphne o vode a riekach Free

Tajomstvo vody (e-learning modul) Free

Pozor na jamy! Model vzniku závrtov Free

Činnosť ľadovcov (prezentácia)

Činnosť ľadovcov (návrh aktivít)

Činnosť vetra (prezentácia)

Veterná erózia pôdy (praktická aktivita)

Papierové modely pre školskú geografiu