Hore

Modely a experimenty

Námety na pokusy a modely z geovied Free

Geológia pre zvedavých (metodická príručka) Free

Aké dlhé sú rieky, aké vysoké sú pohoria? Žiaci ako tvorcovia infografiky

Cesta do stredu Zeme. Spoznajte stavbu Zeme na modeli z toaletného papiera

​Vrstvy Zeme – papierový model na poznámky k učivu

Dôkazy platňovej tektoniky cez puzzle jej zakladateľa Alfreda Wegenera (aktivita)

3D modely zvierat Free

3D modely krajín z cesta Free

Vytvorte si model alpsko-karpatskej krajiny Free

Viac alebo menej? Príčiny a následky rastu svetovej populácie (aktivita)

S hlavou v oblakoch (aktivity k téme atmosféra a oblaky)

Návod na tvorbu vekovej pyramídy v Exceli

Vlastnosti a využitie pôdy. Bádateľsky zameraný projekt Free

Čistička vody z PET fľaše (bádateľská aktivita) Free

3D modely pamiatok Free

Ako vzniká dážď? Vytvorte si ho pomocou jednoduchého pokusu

Simulácia pohybu morských prúdov

Model kolobehu vody (experiment)​

Himaláje za 30 sekúnd. Model vzniku vrásových pohorí Free

Kolízia tektonických platní (praktická aktivita) Free

Model vzniku vrásových pohorí pomocou uterákov

Vlny na Zemi. Seizmické otrasy na vlastnej koži Free

Sopky – okná do hlbín Zeme. Vizuálna prezentácia a odkazy na papierové modely sopiek

Aký tvar má sopka? Bádateľská aktivita (experiment), ktorá prepája geografiu s biológiou a fyzikou Free

Bublinová mánia. Viskozita lávy a jej vplyv na erupcie Free

Simulácia vzniku cunami na príklade výbuchu sopky Krakatoa Free

Papierové 3D modely riek a povodí Free

Od dažďa k prameňu (aktivita o podzemnej vode) Free

Metodické príručky Daphne o vode a riekach Free

Pozor na jamy! Model vzniku závrtov Free

Zemiakové vrchy. Vrstevnice chutne a názorne Free

Zväčšovanie mapy pomocou mriežky

Matematické úlohy v Google Earth Free

Veterná erózia pôdy (praktická aktivita) Free

Model striedania dňa, noci a ročných období s využitím glóbusu Free

Krátery na Mesiaci (pokus) Free

Učte o vesmíre ako profesionáli Free