Hore

Slovensko

Banskobystrický kraj. Mapové hry vytvorené vo Wordwall Free

Povrch Slovenska (kvíz) Nové

Kde sa skrýva zlodej? Detektívne pátranie a rozvoj spolupráce v skupine

Kam na výlet v Trnavskom kraji? Pracovný list na prácu s mapovým cestovateľským portálom Free

Okrasné okresy (divý kvíz o okresoch Slovenska)

Žilinský kraj (prezentácia)

Vytvorte žiakom didaktické hry, ktoré ich budú baviť

Zážitkové vyučovanie v teréne. Ako na integrované tematické vyučovanie v okolí školy Free

Pred a po. Minulosť a súčasnosť v jednej fotografii

Ktoré štáty sú ako Slovensko?

Žilinský kraj (kvíz)

Ako merať rozvoj? HDP, HDI a ďalšie ukazovatele, ktoré nám pomáhajú rozumieť svetu (návrh vyučovacej hodiny)

Košický kraj (kvíz)

Ako poznáš Slovensko? Jednoduchý kvíz na vlastivedu Free

Prešovský kraj (kvíz)

Záhorská nížina (prezentácia) Free

Prešovský kraj (mapová hra) Free

Košický kraj (mapová hra) Free

Okresy Žilinského kraja (mapová hra) Free

Žilinský kraj (mapová hra) Free

Okresy Banskobystrického kraja (mapová hra) Free

Banskobystrický kraj (mapová hra) Free

Trenčiansky kraj (mapová hra) Free

Nitriansky kraj (mapová hra) Free

Bratislavský a Trnavský kraj (mapová hra) Free

Mestá Slovenska (mapové hry a kvízy) Free

Tradičné regióny Slovenska (mapová hra) Free

Okresy Slovenska (mapová hra) Free

Kraje SR (mapová hra) Free

Geomorfologické členenie Slovenska (mapová hra) Free

Interaktívny atlas obyvateľstva a sídiel SR Free

Orava a Kysuce (pracovný list) Free

Banskobystrický kraj (kvíz) Free

Na výlete v Bratislave – bádateľská virtuálna expedícia do hlavného mesta​ (aktivita s Google Maps)​

Čo, s kým a za koľko? Zahraničný obchod SR (E-U-R)

Kam sa presťahuje rodina Konôpkovcov? (E-U-R) Free

Slovenské mestá v obrázkových hádankách

Z mesta do mesta (kartové hry o slovenských mestách)

Tak si tu žijeme. Čítanie o živote v slovenských obciach Free

Mestá Slovenska (slepá mapa) Free

Ktorá rieka sa kam vlieva? (pracovný list)

Kvízy o slovenských vrchoch a pohoriach Free

Bratislava – hlavné mesto SR (prezentácia) Free

Bratislavský kraj (prezentácia) Free

Kultúra SR (prezentácia) Free

Regióny cestovného ruchu Slovenska a niekdajšie župy (interaktívna mapa)

Cestovný ruch Slovenska (prezentácia) Free

Potravinársky priemysel SR (interaktívna mapa) Free

Priemyselná výroba SR (interaktívna mapa) Free

Priemysel SR (prezentácia) Free

Poľnohospodárstvo SR (prezentácia) Free

Hospodárstvo SR (prezentácia) Free

Vývoj a štruktúra hospodárstva SR (prezentácia) Free

Vývoj osídlenia územia SR (prezentácia) Free

Sídla Slovenska (prezentácia) Free

Obyvateľstvo Slovenska (prezentácia) Free

Jazerá, umelé vodné nádrže a podzemná voda na Slovensku (prezentácia) Free

Riskuj! Hospodárstvo SR

Ochrana prírody a krajiny – kalamity a prírodné hrozby (prezentácia pre interaktívne tabule)

Geomorfologické členenie SR (interaktívna mapa)

Reliéf Slovenska (prezentácia) Free

Pôdy Slovenska (prezentácia) Free

Geologický vývoj, stavba a nerastné suroviny (prezentácia) Free

Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska (prezentácia pre interaktívne tabule)

Pralesy a pralesové zvyšky Slovenska (interaktívna mapa) Free

Príbeh rieky Hron (aktivita)

Vodstvo Slovenska (prezentácia pre interaktívne tabule)

Poloha, rozloha a hranice SR (prezentácia)

Riskuj! Čo vieme o Slovensku?

Voľby z pohľadu geografov. Regionálne rozdiely v politických preferenciách voličov Free

Svet na štyroch kolesách. Geografia automobilového priemyslu (aktivita)

Prečo sa rodí menej detí? (aktivita)

Odkiaľ sa berie šťava v zásuvkách? Výroba elektrickej energie a jej vplyv na krajinu (aktivita)

Dopravná dostupnosť obcí v okrese (aktivita)

Žiacka cestovná kancelária. Praktické projektové zadanie

Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia? (aktivita) Free

Cesta na vysnívané miesto (praktická aktivita)

Malo by byť nad Jánošíkovom vybudované lyžiarske stredisko? (aktivita)

Vlastnosti a využitie pôdy. Bádateľsky zameraný projekt Free

Detektívne pátranie po príčinách a prevencii povodní Free

Povodne – príčiny, následky a predchádzanie (aktivita s kartičkami)

Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku v dokumentárnych filmoch RTVS Free

Actionbound. Aplikácia s ktorou je učenie (sa) zábavou Free

Pozrime sa na to zhora. Práca s mapou a leteckou fotografiou (aktivita)

Odkiaľ je ktorá fotografia? Hra na mapového detektíva

Kde žijú rodiny s mojim priezviskom?

Korene – rodinné dejiny a geografia (mapová aktivita)

Virtuálne prehliadky v Google Tour Creator Free

Ako sa mení mesto? (aktivita)

Typy a pôdorysy sídiel Slovenska. Cvičenie v interaktívnej mape vytvorenej v Google Tour Builder Free