Hore

Slovensko

Kam na výlet v Trnavskom kraji? Pracovný list na prácu s mapovým cestovateľským portálom Nové Free

Okrasné okresy (divý kvíz o okresoch Slovenska) Nové Free

Žilinský kraj (prezentácia) Free

Vytvorte žiakom didaktické hry, ktoré ich budú baviť Free

Zážitkové vyučovanie v teréne. Ako na integrované tematické vyučovanie v okolí školy Free

Pred a po. Minulosť a súčasnosť v jednej fotografii Free

Ktoré štáty sú ako Slovensko? Free

Žilinský kraj (kvíz) Free

Ako merať rozvoj? HDP, HDI a ďalšie ukazovatele, ktoré nám pomáhajú rozumieť svetu (návrh vyučovacej hodiny) Free

Košický kraj (kvíz) Free

Ako poznáš Slovensko? Jednoduchý kvíz na vlastivedu Free

Prešovský kraj (kvíz) Free

Záhorská nížina (prezentácia) Free

Prešovský kraj (mapová hra) Free

Košický kraj (mapová hra) Free

Okresy Žilinského kraja (mapová hra) Free

Žilinský kraj (mapová hra) Free

Okresy Banskobystrického kraja (mapová hra) Free

Banskobystrický kraj (mapová hra) Free

Trenčiansky kraj (mapová hra) Free

Nitriansky kraj (mapová hra) Free

Bratislavský a Trnavský kraj (mapová hra) Free

Mestá Slovenska (mapové hry a kvízy) Free

Tradičné regióny Slovenska (mapová hra) Free

Okresy Slovenska (mapová hra) Free

Kraje SR (mapová hra) Free

Geomorfologické členenie Slovenska (mapová hra) Free

Interaktívny atlas obyvateľstva a sídiel SR Free

Orava a Kysuce (pracovný list) Free

Banskobystrický kraj (kvíz) Free

Na výlete v Bratislave – bádateľská virtuálna expedícia do hlavného mesta​ (aktivita s Google Maps)​ Free

Čo, s kým a za koľko? Zahraničný obchod SR (E-U-R) Free

Kam sa presťahuje rodina Konôpkovcov? (E-U-R) Free

Slovenské mestá v obrázkových hádankách Free

Z mesta do mesta (kartové hry o slovenských mestách) Free

Tak si tu žijeme. Čítanie o živote v slovenských obciach Free

Mestá Slovenska (slepá mapa) Free

Ktorá rieka sa kam vlieva? (pracovný list) Free

Kvízy o slovenských vrchoch a pohoriach Free

Bratislava – hlavné mesto SR (prezentácia) Free

Bratislavský kraj (prezentácia) Free

Kultúra SR (prezentácia) Free

Regióny cestovného ruchu Slovenska a niekdajšie župy (interaktívna mapa) Free

Cestovný ruch Slovenska (prezentácia) Free

Potravinársky priemysel SR (interaktívna mapa) Free

Priemyselná výroba SR (interaktívna mapa) Free

Priemysel SR (prezentácia) Free

Poľnohospodárstvo SR (prezentácia) Free

Hospodárstvo SR (prezentácia) Free

Vývoj a štruktúra hospodárstva SR (prezentácia) Free

Vývoj osídlenia územia SR (prezentácia) Free

Sídla Slovenska (prezentácia) Free

Obyvateľstvo Slovenska (prezentácia) Free

Jazerá, umelé vodné nádrže a podzemná voda na Slovensku (prezentácia) Free

Riskuj! Hospodárstvo SR Free

Ochrana prírody a krajiny – kalamity a prírodné hrozby (prezentácia pre interaktívne tabule) Free

Geomorfologické členenie SR (interaktívna mapa) Free

Reliéf Slovenska (prezentácia) Free

Pôdy Slovenska (prezentácia) Free

Geologický vývoj, stavba a nerastné suroviny (prezentácia) Free

Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska (prezentácia pre interaktívne tabule) Free

Pralesy a pralesové zvyšky Slovenska (interaktívna mapa) Free

Príbeh rieky Hron (aktivita) Free

Vodstvo Slovenska (prezentácia pre interaktívne tabule) Free

Poloha, rozloha a hranice SR (prezentácia) Free

Riskuj! Čo vieme o Slovensku?

Voľby z pohľadu geografov. Regionálne rozdiely v politických preferenciách voličov Free

Svet na štyroch kolesách. Geografia automobilového priemyslu (aktivita) Free

Prečo sa rodí menej detí? (aktivita) Free

Odkiaľ sa berie šťava v zásuvkách? Výroba elektrickej energie a jej vplyv na krajinu (aktivita) Free

Dopravná dostupnosť obcí v okrese (aktivita) Free

Žiacka cestovná kancelária. Praktické projektové zadanie Free

Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia? (aktivita) Free

Cesta na vysnívané miesto (praktická aktivita) Free

Malo by byť nad Jánošíkovom vybudované lyžiarske stredisko? (aktivita) Free

Vlastnosti a využitie pôdy. Bádateľsky zameraný projekt Free

Detektívne pátranie po príčinách a prevencii povodní Free

Povodne – príčiny, následky a predchádzanie (aktivita s kartičkami) Free

Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku v dokumentárnych filmoch RTVS Free

Actionbound. Aplikácia s ktorou je učenie (sa) zábavou Free

Pozrime sa na to zhora. Práca s mapou a leteckou fotografiou (aktivita) Free

Odkiaľ je ktorá fotografia? Hra na mapového detektíva Free

Kde žijú rodiny s mojim priezviskom? Free

Korene – rodinné dejiny a geografia (mapová aktivita) Free

Virtuálne prehliadky v Google Tour Creator Free

Ako sa mení mesto? (aktivita) Free

Typy a pôdorysy sídiel Slovenska. Cvičenie v interaktívnej mape vytvorenej v Google Tour Builder Free