Hore

Ázia

Hospodárstvo Ázie (kvíz) Nové Free

Obyvateľstvo a sídla Ázie (kvíz) Nové Free

Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie (kvíz) Nové Free

Vodstvo Ázie (kvíz) Free

Podnebie Ázie (kvíz) Nové Free

Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Číne (výukové karty) Nové

Povrch Ázie (kvíz) Free

Poloha a členitosť Ázie (kvíz) Free

Kaukazská oblasť (kvíz) Free

Irán (pracovné listy) Free

Irán (kvíz) Free

Historicky významné miesta juhozápadnej Ázie (skupinová aktivita) Free

Odkiaľ sa vzali názvy svetadielov a oceánov? (aktivita) Free

Slepé mapy na premietanie cez projektor Free

Ázijské bingo (úvodná aktivita)

Ako merať rozvoj? HDP, HDI a ďalšie ukazovatele, ktoré nám pomáhajú rozumieť svetu (návrh vyučovacej hodiny) Free

Prírodné pomery Ázie (prezentácia) Free

Poloha, rozloha a členitosť Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Povrch Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Podnebie Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Vodstvo a povrch Ázie (interaktívna mapa) Free

Štáty sveta (kartová hra) Free

Spoznajte svet cez dáta v Gapminderi Free

Deti a ich hračky. S čím sa hrajú deti vo svete? (aktivita) Free

Vodstvo Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Obyvateľstvo a sídla Ázie (prezentácia) Free

Obyvateľstvo a sídla Ázie (interaktívna mapa) Free

Obyvateľstvo a sídla Ázie (návrh skupinových úloh) Free

Cesta do školy. Ako cestujú deti za vzdelaním (skupinová aktivita) Free

Hospodárstvo Ázie (návrh skupinových aktivít)​ Free

Ako vzniká moje tričko – textilný priemysel v kocke (skupinová aktivita) Free

Google Earth vo výučbe regionálnej geografie Free

Turecko a Zakaukazsko (prezentácia) Free

Juhozápadná Ázia (kvíz) Free

Južná Ázia (prezentácia) Free

Južná Ázia (kvíz) Free

India (pracovné listy) Free

Prečo sa rodí menej detí? (aktivita) Free

Ako učiť o migrácii? Metodické príručky vám pomôžu uchopiť náročnú tému Free

Dievčatá by rady do školy. Príbeh Malaly a jej boja za práva žien (skupinová aktivita) Free

Svetové tričko (aktivita o textilnom priemysle) Free

Juhovýchodná Ázia (prezentácia) Free

Juhovýchodná Ázia (kvíz) Free

Turisticky významné lokality juhovýchodnej Ázie (skupinová aktivita) Free

Odkiaľ sa berie šťava v zásuvkách? Výroba elektrickej energie a jej vplyv na krajinu (aktivita) Free

Vietnam (kvíz) Free

Vietnam (pracovné listy) Free

Štvorka. Skupinová hra na opakovanie geografie južnej Ázie Free

Ázijské puzzle (hra k regiónom svetadielu) Free

Čína – let červeného draka (návrh vyučovacej hodiny) Free

Čína a Mongolsko (prezentácia) Free

Čína (kvíz) Nové Free

Odíde Manu do Bombaja? Aktivita o vnútornej migrácii v Indii Free

Najľudnatejšie mestá sveta (mapová hra) Free

Japonsko a Kórejský polostrov (prezentácia) Free

Stredná Ázia (prezentácia) Free

Freedonia (mapová aktivita) Free