Hore

Ázia

Irán (pracovné listy) Nové

Irán (kvíz) Nové

Historicky významné miesta juhozápadnej Ázie (skupinová aktivita) Nové

Odkiaľ sa vzali názvy svetadielov a oceánov? (aktivita)

Slepé mapy na premietanie cez projektor

Ázijské bingo (úvodná aktivita)

Ako merať rozvoj? HDP, HDI a ďalšie ukazovatele, ktoré nám pomáhajú rozumieť svetu (návrh vyučovacej hodiny)

Prírodné pomery Ázie (prezentácia)

Poloha, rozloha a členitosť Ázie (kvíz Kahoot!)

Povrch Ázie (kvíz Kahoot!)

Podnebie Ázie (kvíz Kahoot!)

Vodstvo a povrch Ázie (interaktívna mapa)

Štáty sveta (kartová hra)

Spoznajte svet cez dáta v Gapminderi Free

Deti a ich hračky. S čím sa hrajú deti vo svete? (aktivita)

Vodstvo Ázie (kvíz Kahoot!)

Obyvateľstvo a sídla Ázie (prezentácia) Free

Obyvateľstvo a sídla Ázie (interaktívna mapa) Free

Obyvateľstvo a sídla Ázie (návrh skupinových úloh)

Cesta do školy. Ako cestujú deti za vzdelaním (skupinová aktivita)

Hospodárstvo Ázie (návrh skupinových aktivít)​

Ako vzniká moje tričko – textilný priemysel v kocke (skupinová aktivita) Free

Google Earth vo výučbe regionálnej geografie Free

Turecko a Zakaukazsko (prezentácia)

Juhozápadná Ázia (kvíz)

Južná Ázia (prezentácia)

Južná Ázia (kvíz)

India (pracovné listy)

Prečo sa rodí menej detí? (aktivita)

Ako učiť o migrácii? Metodické príručky vám pomôžu uchopiť náročnú tému Free

Dievčatá by rady do školy. Príbeh Malaly a jej boja za práva žien (skupinová aktivita) Free

Svetové tričko (aktivita o textilnom priemysle) Free

Juhovýchodná Ázia (prezentácia) Free

Juhovýchodná Ázia (kvíz)

Turisticky významné lokality juhovýchodnej Ázie (skupinová aktivita)

Odkiaľ sa berie šťava v zásuvkách? Výroba elektrickej energie a jej vplyv na krajinu (aktivita)

Vietnam (kvíz)

Vietnam (pracovné listy)

Štvorka. Skupinová hra na opakovanie geografie južnej Ázie

Ázijské puzzle (hra k regiónom svetadielu)

Čína – let červeného draka (návrh vyučovacej hodiny)

Čína a Mongolsko (prezentácia)

Čína (kvíz)

Odíde Manu do Bombaja? Aktivita o vnútornej migrácii v Indii Free

Najľudnatejšie mestá sveta (mapová hra) Free

Japonsko a Kórejský polostrov (prezentácia)

Stredná Ázia (prezentácia)

Freedonia (mapová aktivita)