Hore

Ázia

Jeden národ, dva štáty. Ako sa žije v Severnej a Južnej Kórei Nové

Čína – pracovné listy Nové

(Ne)známa Čína – veľká hra o veľkej krajine Nové

Žiacka ZOO vybranej oblasti sveta (projekt)

Hospodárstvo Ázie (kvíz)

Obyvateľstvo a sídla Ázie (kvíz)

Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie (kvíz)

Vodstvo Ázie (kvíz)

Podnebie Ázie (kvíz) Nové Free

Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Číne (výukové karty)

Povrch Ázie (kvíz)

Poloha a členitosť Ázie (kvíz)

Kaukazská oblasť (kvíz)

Irán (pracovné listy)

Irán (kvíz)

Historicky významné miesta juhozápadnej Ázie (skupinová aktivita)

Odkiaľ sa vzali názvy svetadielov a oceánov? (aktivita)

Slepé mapy na premietanie cez projektor

Ázijské bingo (úvodná aktivita)

Ako merať rozvoj? HDP, HDI a ďalšie ukazovatele, ktoré nám pomáhajú rozumieť svetu (návrh vyučovacej hodiny)

Prírodné pomery Ázie (prezentácia)

Poloha, rozloha a členitosť Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Povrch Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Podnebie Ázie (kvíz Kahoot!) Free

Vodstvo a povrch Ázie (interaktívna mapa)

Štáty sveta (kartová hra)

Spoznajte svet cez dáta v Gapminderi Free

Deti a ich hračky. S čím sa hrajú deti vo svete? (aktivita) Free

Vodstvo Ázie (kvíz Kahoot!)

Obyvateľstvo a sídla Ázie (prezentácia)

Obyvateľstvo a sídla Ázie (interaktívna mapa)

Obyvateľstvo a sídla Ázie (návrh skupinových úloh)

Cesta do školy. Ako cestujú deti za vzdelaním (skupinová aktivita)

Hospodárstvo Ázie (návrh skupinových aktivít)​

Ako vzniká moje tričko – textilný priemysel v kocke (skupinová aktivita) Free

Google Earth vo výučbe regionálnej geografie Free

Turecko a Zakaukazsko (prezentácia)

Juhozápadná Ázia (kvíz)

Južná Ázia (prezentácia)

Južná Ázia (kvíz)

India (pracovné listy)

Prečo sa rodí menej detí? (aktivita)

Ako učiť o migrácii? Metodické príručky vám pomôžu uchopiť náročnú tému Free

Dievčatá by rady do školy. Príbeh Malaly a jej boja za práva žien (skupinová aktivita) Free

Svetové tričko (aktivita o textilnom priemysle) Free

Juhovýchodná Ázia (prezentácia)

Juhovýchodná Ázia (kvíz)

Turisticky významné lokality juhovýchodnej Ázie (skupinová aktivita)

Odkiaľ sa berie šťava v zásuvkách? Výroba elektrickej energie a jej vplyv na krajinu (aktivita)

Vietnam (kvíz)

Vietnam (pracovné listy)

Štvorka. Skupinová hra na opakovanie geografie južnej Ázie

Ázijské puzzle (hra k regiónom svetadielu) Free

Čína – let červeného draka (návrh vyučovacej hodiny)

Čína a Mongolsko (prezentácia)

Čína (kvíz)

Odíde Manu do Bombaja? Aktivita o vnútornej migrácii v Indii Free

Najľudnatejšie mestá sveta (mapová hra) Free

Japonsko a Kórejský polostrov (prezentácia)

Stredná Ázia (prezentácia)

Freedonia (mapová aktivita) Free