Hore

Cvičenia a mapové hry

Kam na výlet v Trnavskom kraji? Pracovný list na prácu s mapovým cestovateľským portálom Nové Free

Školský atlas online? Interaktívny atlas sveta od Mapy.cz ponúka veľa možností Free

Namaľujte si na stenu mapy a premeňte ich na geografické hry, ktoré majú žiaci stále poruke Nové Free

Štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky. Domino a kartičky, ktoré potrápia aj najšikovnejších Free

Tá naša Európa! Hra, s ktorou je geografia zábavou Free

Svetadiely a oceány (online mapová hra) Free

Aplikácie na mapové hry, cvičenia a vedomostné kvízy Free

Rok v udalostiach. Geografia v médiách Free

Využitie puzzle vo výučbe geografie Free

Ako sa pýtať správne otázky? Práca s fotografiami vo výučbe geografie Free

Slepé mapy na premietanie cez projektor Free

Zem bez kontinentov. Netradičné mapové cvičenie Free

Nemecko (mapová karta) Free

Biómy sveta (mapová hra) Free

Francúzsko (mapová karta) Free

Najväčšie ostrovy sveta. Cvičenie na prácu so školským atlasom Free

Kuba – pracovné listy Free

Výstup na skalnú stenu El Capitan – hra na opakovanie učiva o Severnej Amerike Free

Lodičky – geografické súradnice hrou Free

Mapové domino Európy (hra) Free

Francúzsko (mapové hry) Free

Hra (aplikácia), s ktorou porozumiete stavbe a tektonickým pohybom Zeme Free

Spojené kráľovstvo a Írsko (mapová karta) Free

Stredná Európa (domino na opakovanie) Free

Česko (mapové hry) Free

Mapovo-obrázkové pexeso Európy Free

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita) Free

Poloha a prírodné pomery Európy (domino) Free

Poloha, povrch a vodstvo Európy (mapové hry) Free

Poloha a členitosť Európy (mapová karta) Free

Riskuj! Čo vieme o Európe? Free

Moreplavci a objavitelia (stolová hra) Free

Keď graf povie viac ako slová. Využitie štvorcovej siete (mriežky) na vizualizáciu dát Free

Porovnávajte cez Vennov diagram Free

India (pracovné listy) Free

Statetris (netradičné mapové hry) Free

Pomýlené mapy. Geografické chyby v médiách, ktoré by mal odhaliť už školák Free

Návod na tvorbu vekovej pyramídy v Exceli Free

Vietnam (pracovné listy) Free

Slávni moreplavci a objavitelia (aktivita na prácu s textom) Free

Najľudnatejšie mestá sveta (mapová hra) Free

Stavba sopky (online kvíz) Free

Vylodenie v Novom svete. Simulačná hra na kolonizátorov​ Free

Tvary zemského povrchu. Geografické karty s fotografiami a pojmami Free

Tvary zemského povrchu (online hra) Free

Čo je to ostrov, záliv alebo fjord? (aktivita s kartičkami) Free

Život a činnosť rieky (online cvičenie) Free

Povodne – príčiny, následky a predchádzanie (aktivita s kartičkami) Free

Pomôžeš Santa Clausovi rozdať vianočné darčeky? Free

Detské mapy vymyslených svetov (výtvarná aktivita) Free

Záhada ostrova Nukupule. Tvorba mapy fiktívneho územia podľa opisu Free

Mapové značky (online pexeso) Free

Chňap! Kartová hra na opakovanie učiva (+ vytvorená hra k Afrike) Free

Pozrime sa na to zhora. Práca s mapou a leteckou fotografiou (aktivita) Free

Odkiaľ je ktorá fotografia? Hra na mapového detektíva Free

Európa na satelitných snímkach. Netradičná mapová aktivita Free

Ako je čo veľké? Porovnávanie prekryvných máp na internete Free

Zväčšovanie mapy pomocou mriežky Free

​Problémy Troublelandu. Mapová aktivita o zdrojoch surovín a prípadných konfliktoch Free

Tvorba kartogramov pomocou aplikácie ChartsBin Free

Typy a pôdorysy sídiel Slovenska. Cvičenie v interaktívnej mape vytvorenej v Google Tour Builder Free