Hore

Cvičenia a mapové hry

Tá naša Európa! Hra, s ktorou je geografia zábavou Nové

Svetadiely a oceány (online mapová hra) Free

Aplikácie na mapové hry, cvičenia a vedomostné kvízy Free

Rok v udalostiach. Geografia v médiách Free

Využitie puzzle vo výučbe geografie Free

Ako sa pýtať správne otázky? Práca s fotografiami vo výučbe geografie

Slepé mapy na premietanie cez projektor

Zem bez kontinentov. Netradičné mapové cvičenie

Nemecko (mapová karta) Free

Biómy sveta (mapová hra)

Francúzsko (mapová karta)

Najväčšie ostrovy sveta. Cvičenie na prácu so školským atlasom

Kuba – pracovné listy

Výstup na skalnú stenu El Capitan – hra na opakovanie učiva o Severnej Amerike Free

Lodičky – geografické súradnice hrou

Mapové domino Európy (hra)

Francúzsko (mapové hry) Free

Hra (aplikácia), s ktorou porozumiete stavbe a tektonickým pohybom Zeme Free

Spojené kráľovstvo a Írsko (mapová karta)

Stredná Európa (domino na opakovanie) Free

Česko (mapové hry) Free

Mapovo-obrázkové pexeso Európy

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Poloha a prírodné pomery Európy (domino)

Poloha, povrch a vodstvo Európy (mapové hry) Free

Poloha a členitosť Európy (mapová karta)

Riskuj! Čo vieme o Európe?

Moreplavci a objavitelia (stolová hra) Free

Keď graf povie viac ako slová. Využitie štvorcovej siete (mriežky) na vizualizáciu dát

Porovnávajte cez Vennov diagram Free

India (pracovné listy)

Statetris (netradičné mapové hry) Free

Pomýlené mapy. Geografické chyby v médiách, ktoré by mal odhaliť už školák

Návod na tvorbu vekovej pyramídy v Exceli

Vietnam (pracovné listy)

Slávni moreplavci a objavitelia (aktivita na prácu s textom) Free

Najľudnatejšie mestá sveta (mapová hra) Free

Stavba sopky (online kvíz)

Vylodenie v Novom svete. Simulačná hra na kolonizátorov​ Free

Tvary zemského povrchu. Geografické karty s fotografiami a pojmami

Tvary zemského povrchu (online hra) Free

Čo je to ostrov, záliv alebo fjord? (aktivita s kartičkami)

Život a činnosť rieky (online cvičenie) Free

Povodne – príčiny, následky a predchádzanie (aktivita s kartičkami)

Pomôžeš Santa Clausovi rozdať vianočné darčeky?

Detské mapy vymyslených svetov (výtvarná aktivita) Free

Záhada ostrova Nukupule. Tvorba mapy fiktívneho územia podľa opisu

Mapové značky (online pexeso) Free

Chňap! Kartová hra na opakovanie učiva (+ vytvorená hra k Afrike)

Pozrime sa na to zhora. Práca s mapou a leteckou fotografiou (aktivita)

Odkiaľ je ktorá fotografia? Hra na mapového detektíva

Európa na satelitných snímkach. Netradičná mapová aktivita

Ako je čo veľké? Porovnávanie prekryvných máp na internete

Zväčšovanie mapy pomocou mriežky

​Problémy Troublelandu. Mapová aktivita o zdrojoch surovín a prípadných konfliktoch

Tvorba kartogramov pomocou aplikácie ChartsBin

Typy a pôdorysy sídiel Slovenska. Cvičenie v interaktívnej mape vytvorenej v Google Tour Builder