Hore

Cvičenia a mapové hry

Čína – pracovné listy Nové

Úlohy na prácu s mapou? Predstavujeme stránku Mapovedovednosti.cz Nové Free

Kam na výlet v Trnavskom kraji? Pracovný list na prácu s mapovým cestovateľským portálom Free

Školský atlas online? Interaktívny atlas sveta od Mapy.cz ponúka veľa možností Free

Namaľujte si na stenu mapy a premeňte ich na geografické hry, ktoré majú žiaci stále poruke

Štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky. Domino a kartičky, ktoré potrápia aj najšikovnejších

Tá naša Európa! Hra, s ktorou je geografia zábavou

Svetadiely a oceány (online mapová hra) Free

Aplikácie na mapové hry, cvičenia a vedomostné kvízy Free

Rok v udalostiach. Geografia v médiách

Využitie puzzle vo výučbe geografie

Ako sa pýtať správne otázky? Práca s fotografiami vo výučbe geografie

Slepé mapy na premietanie cez projektor

Zem bez kontinentov. Netradičné mapové cvičenie

Nemecko (mapová karta)

Biómy sveta (mapová hra) Free

Francúzsko (mapová karta) Free

Najväčšie ostrovy sveta. Cvičenie na prácu so školským atlasom Free

Kuba – pracovné listy

Výstup na skalnú stenu El Capitan – hra na opakovanie učiva o Severnej Amerike

Lodičky – geografické súradnice hrou

Mapové domino Európy (hra)

Francúzsko (mapové hry) Free

Hra (aplikácia), s ktorou porozumiete stavbe a tektonickým pohybom Zeme Free

Spojené kráľovstvo a Írsko (mapová karta)

Stredná Európa (domino na opakovanie)

Česko (mapové hry) Free

Mapovo-obrázkové pexeso Európy

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Poloha a prírodné pomery Európy (domino)

Poloha, povrch a vodstvo Európy (mapové hry) Free

Poloha a členitosť Európy (mapová karta)

Riskuj! Čo vieme o Európe?

Moreplavci a objavitelia (stolová hra)

Keď graf povie viac ako slová. Využitie štvorcovej siete (mriežky) na vizualizáciu dát

Porovnávajte cez Vennov diagram

India (pracovné listy)

Statetris (netradičné mapové hry) Free

Pomýlené mapy. Geografické chyby v médiách, ktoré by mal odhaliť už školák

Návod na tvorbu vekovej pyramídy v Exceli

Vietnam (pracovné listy)

Slávni moreplavci a objavitelia (aktivita na prácu s textom)

Najľudnatejšie mestá sveta (mapová hra) Free

Stavba sopky (online kvíz) Free

Vylodenie v Novom svete. Simulačná hra na kolonizátorov​

Tvary zemského povrchu. Geografické karty s fotografiami a pojmami

Tvary zemského povrchu (online hra) Free

Čo je to ostrov, záliv alebo fjord? (aktivita s kartičkami)

Život a činnosť rieky (online cvičenie) Free

Povodne – príčiny, následky a predchádzanie (aktivita s kartičkami)

Pomôžeš Santa Clausovi rozdať vianočné darčeky?

Detské mapy vymyslených svetov (výtvarná aktivita) Free

Záhada ostrova Nukupule. Tvorba mapy fiktívneho územia podľa opisu

Mapové značky (online pexeso) Free

Chňap! Kartová hra na opakovanie učiva (+ vytvorená hra k Afrike)

Pozrime sa na to zhora. Práca s mapou a leteckou fotografiou (aktivita)

Odkiaľ je ktorá fotografia? Hra na mapového detektíva

Európa na satelitných snímkach. Netradičná mapová aktivita

Ako je čo veľké? Porovnávanie prekryvných máp na internete Free

Zväčšovanie mapy pomocou mriežky

​Problémy Troublelandu. Mapová aktivita o zdrojoch surovín a prípadných konfliktoch

Tvorba kartogramov pomocou aplikácie ChartsBin Free

Typy a pôdorysy sídiel Slovenska. Cvičenie v interaktívnej mape vytvorenej v Google Tour Builder Free