Hore

Európa

Namaľujte si na stenu mapy a premeňte ich na geografické hry, ktoré majú žiaci stále poruke Nové Free

Štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky. Domino a kartičky, ktoré potrápia aj najšikovnejších Nové

Juhovýchodná Európa (kvíz) Nové

Južná Európa (kvíz) Nové

Severná Európa (kvíz) Nové

Západná Európa (kvíz) Free

Stredná Európa (kvíz) Nové

Tá naša Európa! Hra, s ktorou je geografia zábavou Nové

Vytvorte žiakom didaktické hry, ktoré ich budú baviť

Riskuj! Prírodné pomery Európy

Slepé mapy na premietanie cez projektor

Nemecko (mapová karta) Free

Severná Európa (mapová hra)

Zatúlané štáty Európy (mapová hra)

Východná Európa (kvíz)

Česko (kvíz)

Spojené kráľovstvo (kvíz)

Taliansko (kvíz)

Štáty Európy ako obrázky (kvíz)

Štáty sveta (kartová hra)

Francúzsko (mapová karta)

Španielsko (kvíz)

Rakúsko (kvíz)

Spoznajte svet cez dáta v Gapminderi Free

Priemysel Európy (kvíz)

Obyvateľstvo Európy a EÚ (kvíz)

3D modely krajín z cesta

Česká republika (prezentácia)

Štáty Európy v obrysoch (mapová hra)

Mapové domino Európy (hra)

Štatistika ako športový turnaj

Školský veľtrh cestovného ruchu. Zážitkové projektové vyučovanie, na ktoré sa nezabúda Free

Rusko (prezentácia)

Ukrajina a susedné štáty (mapová hra)

Východná Európa (prezentácia)

Štáty bývalej Juhoslávie (kvíz)

Juhovýchodná Európa (domino na opakovanie učiva)

Juhovýchodná Európa (prezentácia)

Naučte žiakov pýtať sa viac. Vyvodzovanie záverov zo zdrojov geografických informácií

Taliansko (mapová hra)

Taliansko (mapová karta)

Španielsko a Portugalsko (prezentácia)

Taliansko a Grécko (prezentácia)

Cesta po Španielsku. Hra na opakovanie učiva

Španielsko a Portugalsko (mapová karta)

Poloha, rozloha a členitosť Európy (prezentácia)

Južná Európa (otázky a úlohy pred začiatkom tematického celku)

Pobaltské štáty (mapová hra)

Severná Európa (priraďovačka) Free

UNESCO pamiatky Francúzska (interaktívna mapa)

Francúzsko (mapové hry) Free

Spojené kráľovstvo a Írsko (mapová karta)

Stredná Európa (domino na opakovanie) Free

Krajiny Nemeckej spolkovej republiky (mapová hra)

Poľsko (interaktívna online prezentácia) + mapová karta  ​a online mapová hra (mestá)

Česko (mapové hry) Free

Česko (návrh skupinových aktivít)

Mapovo-obrázkové pexeso Európy

Spoznajme Európu! (online stolová hra) Free

Ako sa zorientovať v cudzom meste. Školská aktivita s gigapixelovou fotografiou

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Vianočné zvyky v štátoch Európy (aktivita)

Čím sa platí v Európe? (návrh vyučovacej hodiny)

Siluety európskych miest (aktivita)

Spoznáš hlavné mestá európskych štátov na fotografiách?

Fotoschovka. Odhaľ európske mestá skryté v obrázkoch

Ako poznáš historické a kultúrne pamiatky Európy? (kvíz)

Poloha a prírodné pomery Európy (domino)

Dejiny európskej integrácie (hra s časovou osou)

Návrh aktivít na Európsky deň jazykov Free

Poloha, povrch a vodstvo Európy (mapové hry) Free

Vodstvo Európy (kvíz Kahoot!)

Vodstvo Európy (návrh aktivít)

Povrch Európy (kvíz Kahoot!)

Poloha, rozloha a členitosť Európy (kvíz Kahoot!)

Poloha a členitosť Európy (mapová karta)

Riskuj! Čo vieme o Európe?

Svet na štyroch kolesách. Geografia automobilového priemyslu (aktivita) Free

Ako učiť o migrácii? Metodické príručky vám pomôžu uchopiť náročnú tému Free

Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia? (aktivita) Free

Balíme sa na cestu. Projekt o plánovaní týždňovej dovolenky v zahraničí Free

Najľudnatejšie mestá sveta (mapová hra) Free

3D modely pamiatok

Cestovný ruch Európy (prezentácia pre interaktívnu tabuľu)

Doprava Európy (prezentácia pre interaktívnu tabuľu)

Maďarsko (prezentácia) Free

Rakúsko (prezentácia) Free

Riskuj! Opakovanie svetadielov (bez Európy)

Nemecko (prezentácia)

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko (prezentácia)

Európa na satelitných snímkach. Netradičná mapová aktivita

Vyrobte si mapové puzzle

Francúzsko (prezentácia)

Zaplavené Benátky. Vplyv masového turizmu na život  v meste (aktivita)

Ako sa tvorí tematická mapa? Aktivity, ktoré to žiakov naučia

Tvorba kartogramov pomocou aplikácie ChartsBin

Kartodiagramy zo špajdlí

Spojené kráľovstvo a Írsko (prezentácia)

Tvorba mapy v MapsMe

Severná Európa (prezentácia)