Hore

Európa

Ukrajina v číslach. Pracovný list pre bystré hlavy Nové

Obyvateľstvo a sídla Európy (kvíz)

Vodstvo Európy (kvíz)

Povrch Európy (kvíz)

Poloha a členitosť Európy (kvíz)

Spojené kráľovstvo (kvíz)

Namaľujte si na stenu mapy a premeňte ich na geografické hry, ktoré majú žiaci stále poruke

Štáty Európy, ich hlavné mestá a vlajky. Domino a kartičky, ktoré potrápia aj najšikovnejších

Juhovýchodná Európa (kvíz)

Južná Európa (kvíz)

Severná Európa (kvíz)

Západná Európa (kvíz) Free

Stredná Európa (kvíz)

Tá naša Európa! Hra, s ktorou je geografia zábavou

Vytvorte žiakom didaktické hry, ktoré ich budú baviť

Riskuj! Prírodné pomery Európy

Slepé mapy na premietanie cez projektor

Nemecko (mapová karta)

Severná Európa (mapová hra) Free

Zatúlané štáty Európy (mapová hra)

Východná Európa (kvíz)

Česko (kvíz)

Spojené kráľovstvo (kvíz)

Štáty sveta (kartová hra)

Francúzsko (mapová karta) Free

Rakúsko (kvíz)

Spoznajte svet cez dáta v Gapminderi Free

Priemysel Európy (kvíz)

3D modely krajín z cesta Free

Česká republika (prezentácia)

Štáty Európy v obrysoch (mapová hra)

Mapové domino Európy (hra)

Štatistika ako športový turnaj

Školský veľtrh cestovného ruchu. Zážitkové projektové vyučovanie, na ktoré sa nezabúda Free

Rusko (prezentácia)

Ukrajina a susedné štáty (mapová hra) Free

Východná Európa (prezentácia)

Štáty bývalej Juhoslávie (kvíz)

Juhovýchodná Európa (domino na opakovanie učiva)

Juhovýchodná Európa (prezentácia)

Naučte žiakov pýtať sa viac. Vyvodzovanie záverov zo zdrojov geografických informácií

Taliansko (mapová hra) Free

Taliansko (mapová karta)

Španielsko a Portugalsko (prezentácia)

Taliansko a Grécko (prezentácia)

Cesta po Španielsku. Hra na opakovanie učiva

Španielsko a Portugalsko (mapová karta)

Poloha, rozloha a členitosť Európy (prezentácia)

Južná Európa (otázky a úlohy pred začiatkom tematického celku)

Pobaltské štáty (mapová hra) Free

Severná Európa (priraďovačka)

UNESCO pamiatky Francúzska (interaktívna mapa) Free

Francúzsko (mapové hry) Free

Spojené kráľovstvo a Írsko (mapová karta)

Stredná Európa (domino na opakovanie)

Krajiny Nemeckej spolkovej republiky (mapová hra) Free

Poľsko (interaktívna online prezentácia) + mapová karta  ​a online mapová hra (mestá) Free

Česko (mapové hry) Free

Česko (návrh skupinových aktivít)

Mapovo-obrázkové pexeso Európy

Spoznajme Európu! (online stolová hra) Free

Ako sa zorientovať v cudzom meste. Školská aktivita s gigapixelovou fotografiou

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Vianočné zvyky v štátoch Európy (aktivita)

Čím sa platí v Európe? (návrh vyučovacej hodiny)

Siluety európskych miest (aktivita) Free

Spoznáš hlavné mestá európskych štátov na fotografiách?

Fotoschovka. Odhaľ európske mestá skryté v obrázkoch

Ako poznáš historické a kultúrne pamiatky Európy? (kvíz)

Poloha a prírodné pomery Európy (domino)

Dejiny európskej integrácie (hra s časovou osou) Free

Návrh aktivít na Európsky deň jazykov Free

Poloha, povrch a vodstvo Európy (mapové hry) Free

Vodstvo Európy (kvíz Kahoot!) Free

Vodstvo Európy (návrh aktivít)

Povrch Európy (kvíz Kahoot!)

Poloha, rozloha a členitosť Európy (kvíz Kahoot!)

Poloha a členitosť Európy (mapová karta)

Riskuj! Čo vieme o Európe?

Svet na štyroch kolesách. Geografia automobilového priemyslu (aktivita)

Ako učiť o migrácii? Metodické príručky vám pomôžu uchopiť náročnú tému Free

Prečo sa ľudia sťahujú do zahraničia? (aktivita) Free

Balíme sa na cestu. Projekt o plánovaní týždňovej dovolenky v zahraničí

Najľudnatejšie mestá sveta (mapová hra) Free

3D modely pamiatok Free

Cestovný ruch Európy (prezentácia pre interaktívnu tabuľu)

Doprava Európy (prezentácia pre interaktívnu tabuľu)

Maďarsko (prezentácia)

Rakúsko (prezentácia)

Riskuj! Opakovanie svetadielov (bez Európy)

Nemecko (prezentácia)

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko (prezentácia)

Európa na satelitných snímkach. Netradičná mapová aktivita

Vyrobte si mapové puzzle

Francúzsko (prezentácia)

Zaplavené Benátky. Vplyv masového turizmu na život  v meste (aktivita)

Ako sa tvorí tematická mapa? Aktivity, ktoré to žiakov naučia

Tvorba kartogramov pomocou aplikácie ChartsBin Free

Kartodiagramy zo špajdlí

Spojené kráľovstvo a Írsko (prezentácia)

Tvorba mapy v MapsMe Free

Severná Európa (prezentácia)